330-0522/01 – PTK a modální analýza (PTKEMA)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti teoreticky i prakticky zvládnou problematiku modálních zkoušek. Budou schopni ve své budoucí inženýrské praxi rozpoznat, kdy je vhodné jako součást řešení konkrétního problému použít výsledky získané modální zkouškou a bude schopen si tyto výsledky opatřit. Budou schopni použít experimentálně získaná data pro ladění konečnoprvkových modelů, čímž významně zvýší spolehlivost výpočtových metod. Zvládnou pokročilou techniku vibrační diagnostiky - metodu zviditelnění provozních tvarů kmitů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznámí studenty s pokročilými experimentálními metodami používanými ve vibrační diagnostice strojů a strojních součástí: 1) s metodou zviditelnění provozních tvarů kmitů a 2) s modální analýzou, a to prováděnou jak klasicky s použitím řízeného buzení, tak s provozní modální analýzou založenou pouze na vyhodnocení vibrační odezvy na přirozené buzení. Studenti budou schopni rozpoznat, v jaké diagnostické situaci je vhodné každou z metod použít, seznámí se s teorií související s jednotlivými metodami a s přístrojovým, technickým a softwarovým vybavením používaným při aplikaci jednotlivých metod. Budou schopni připravit a provést modální zkoušku a vyhodnotit experimentálně získaná data. Výsledky experimentálních metod budou schopni využít k provedení nebo upřesnění diagnózy stavu stroje.

Povinná literatura:

1. MILÁČEK, S. Modální analýza mechanických kmitů. Praha: ES ČVUT, 1992. 154 s. 2. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45363 3. skripta na https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350

Doporučená literatura:

ZAVERI, K. Modální analýza velkých struktur - systémy s více vibrátory. Brno: VÚEZ, 1989. 128s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou nejsou nejsou nejsou nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické a přístrojové vybavení používané pro měření a zpracování vibrací. 2. Význam fáze pro zjišťování provozních tvarů kmitů (PTK), měření transmissibility, časové a spektrální PTK. 3. Použití PTK ve vibrační diagnostice. 4. Případová studie - diagnostika stroje na základě zjištěných PTK. 5. Modální zkouška, účel a způsob jejího provádění, základní pojmy. 6. Dvoukanálová analýza, definice základních funkcí - přenosová funkce, funkce koherence. 7. Metody měření pohyblivosti, základní sestava měření. Analyzátory, digitální zpracování signálů. Způsoby buzení měřené struktury. 8. Úvod do teorie experimentální modální analýzy. Systém s jedním stupněm volnosti, popis a vlastnosti frekvenční odezvové funkce systému s jedním stupněm volnosti. 9. Netlumený a tlumený systém s více stupni volnosti. 10. Metody získávání modálních parametrů. Aplikace experimentální modální analýzy v technické diagnostice. 11. Modální analýza s více vstupy a více výstupy (MIMO). 12. Provozní modální analýza, oblast použitelnosti, interpretace výsledků. 13. Srovnání PTK, klasické modální zkoušky a provozní modální analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3909T001) Konstrukční a procesní inženýrství (72) Technická diagnostika, opravy a udržování K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku