330-0522/01 – ODS and Modal Analysis (PTKEMA)

Gurantor departmentDepartment of Applied MechanicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will master problematics of modal tests both theoretically and practically. They will be able recognize in their future engineering practise, when it is appropriate to utilize results obtained by modal test as a part of solving the current problem and they will be able to gain these results. They will be able to use data from experiment for finite element models updating, which significantly increases validity of computational methods. They will master the advanced vibration diagnostics technique - vizualization of operatiion deflection shapes.

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work

Summary

Předmět seznámí studenty s pokročilými experimentálními metodami používanými ve vibrační diagnostice strojů a strojních součástí: 1) s metodou zviditelnění provozních tvarů kmitů a 2) s modální analýzou, a to prováděnou jak klasicky s použitím řízeného buzení, tak s provozní modální analýzou založenou pouze na vyhodnocení vibrační odezvy na přirozené buzení. Studenti budou schopni rozpoznat, v jaké diagnostické situaci je vhodné každou z metod použít, seznámí se s teorií související s jednotlivými metodami a s přístrojovým, technickým a softwarovým vybavením používaným při aplikaci jednotlivých metod. Budou schopni připravit a provést modální zkoušku a vyhodnotit experimentálně získaná data. Výsledky experimentálních metod budou schopni využít k provedení nebo upřesnění diagnózy stavu stroje.

Compulsory literature:

1. EWINS, D.J.: Modal Testing: Theory, Practice and Application, second edition, Research Studies Press, Ltd., England 2000 2. textbook on http://www.337.vsb.cz/

Recommended literature:

ZAVERI, K. Modální analýza velkých struktur - systémy s více vibrátory. Brno: VÚEZ, 1989. 128s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

none none none none none none none

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technical equipment used fro vibration measurement and evaluation. 2. The use of phase for ODS visualization, transmissibility measurements, time and spectral ODS. 3. Using of ODS in vibration diagnostics. 4. Case study - diagnostics of a machine based on ODS. 5. Modal test - its purpose and application, basic concepts. 6. Dual channel analysis, definition of the basic functions - transfer function, coherence function. 7. Mobility measurement methods, basic measurement setup. Analyzers, digital signal processing, excitation methods. 8. Introduction to experimental modal analysis theory. SIngle degree-of-freedom system, SDOF frequency response function. 9. Undamped and damped multi degree-of-freedom system. 10. Modala parameters extraction methods. Application of experimental modal analysis in technical diagnostics. 11. Multiple input multiple output modal analysis. 12. Operational modal analysis, its usability, interpretation of the results. 13. Comparison of ODS, standard modal test and OMA.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  20
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter
2020/2021 Winter
2019/2020 Winter
2018/2019 Winter
2017/2018 Winter
2016/2017 Winter
2015/2016 Winter