330-0532/01 – Aplikovaná dynamika (AP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

schopnost analyzovat chování soustav těles

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá kinematickou a dynamickou analýzou uzavřených a otevřených kinematických řetězců z hlediska zkoumání závislosti mezi silovým působením a jejich pohybem. Základní metodou je aplikace maticového počtu.

Povinná literatura:

[1] BRÁT, V. Maticové metody v analýze vázaných mechanických systémů. Academia Praha, 1981 [2] LOPRAIS, A. Mechanika manipulačních zařízení. Skriptum VUT Brno, 1988 [3] SCHIEHLEN, Werner a Peter EBERHARD. Applied Dynamics [online]. Cham: Springer International Publishing, 2014 [cit. 2020-04-27]. DOI: 10.1007/978-3-319-07335-4. ISBN 978-3-319-07334-7.

Doporučená literatura:

[1] SCHIEHLEN, Werner a Peter EBERHARD. Multibody Systems and Applied Dynamics. ARNOLD, Martin a Werner SCHIEHLEN, ed. Simulation Techniques for Applied Dynamics [online]. Vienna: Springer Vienna, 2009, 2008, s. 1-20 [cit. 2020-04-27]. CISM International Centre for Mechanical Sciences. DOI: 10.1007/978-3-211-89548-1_1. ISBN 978-3-211-89547-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje program, který obhájí, absolvuje zápočtovou písemnou práci a poté absolvuje kombinovanou zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. hlavní části pohonů, 2. charakteristiky motorů a zatížení od pracovních strojů, 3. vliv statické a dynamické charakteristiky na chod stojního agregátu s, 4. návrh setrvačníku, 5. stabilita chodu strojního agregátu, 6. trhavé pohyby strojního agregátu 7. pružné uložení strojů rovinný a prostorový případ 8. Jeffcottův rotor s tuhými a lineárně pružnými ložisky, 9. vliv vnějšího a vnitřního tlumení na příčné kmitání rotorů, 10. stabilita příčného kmitání rotorů, 11. vliv gyroskopických účinků na kmitání rotorů, 12. rotory uložené v kapalinných ložiskách, 13. dynamika rotorů nekruhového průřezu, 14. vyvažování rotorů

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MTT K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní