330-0533/01 – Numerické metody mechaniky II (MKPII)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět MKP1. Rozšiřuje základy pro využívání metody konečných prvků v technické praxi o problematiku stacionárních a nestacionárních úloh. Dále se studenti seznámí s řešením úloh spadajících do oblasti teplotního namáhání (multifyzikální úloha) a rozšíří si tak svoje znalosti ze základního kurzu ohledně této problematiky. Dále budou probírány další numerické metody použitelné v úlohách mechaniky poddajných těles (Metoda sítí, MHP).

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7 [2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999. 110 s. ISBN 80-7078-686-8 [3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X. [4] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7. [5] BEER,G.-WATSON,J.O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Enginners. John Wiley & Sons, 1992509p.ISBN 0-471-92813-5

Doporučená literatura:

[1] BARRON, F. R. – BARRON R., B. Design for Thermal Stresses, Willey: 2012. 510 s., ISBN 978-0-470-62769-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

vypracování projektu a obhájení, kombinovaná zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, opakování (maticový počet, mechanika kontinua, numerické metody, modelování) 2. Metoda konečných prvků – základní pojmy, Stacionární a nestacionární úlohy 3. Lineární ztráta stability tvaru 4. Pohybové rovnice pružných systémů , Dynamika a MKP 5. Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání 6. Řešení odezvy mechanického systému metodou rozvoje do vlastních tvarů - proporciální matice tlumení 7. Metody přímé integrace pohybových rovnic – implicitní metody 8. Metody přímé integrace pohybových rovnic – explicitní metody metody 9. Základní pojmy termomechaniky, materiál a teplota 10. Základní rovnice termoelasticity, MKP v teplotních úlohách 11. Problematika sdílení tepla 12. Mutltifyzikální úlohy 13. Úvod do metody sítí 14. Úvod do metody hraničních prvků

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní