330-0536/01 – Numerické metody mechaniky III (MKPIII)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět Numerické metody mechaniky II. Rozšiřuje základy pro využívání metody konečných prvků v technické praxi o problematiku stacionárních a nestacionárních úloh v oblasti nelineární mechaniky Studenti se seznámí se základními druhy nelinearit a způsobem řešení nelineárních úloh. Dále budou probírány další numerické metody použitelné v úlohách mechaniky poddajných těles.

Povinná literatura:

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7 [2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999. 110 s. ISBN 80-7078-686-8 [3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X. [4] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7. [5] BEER,G.-WATSON,J.O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Enginners. John Wiley & Sons, 1992509p.ISBN 0-471-92813-5

Doporučená literatura:

[1] BARRON, F. R. – BARRON R., B. Design for Thermal Stresses, Willey: 2012. 510 s., ISBN 978-0-470-62769-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a obhájení projektu. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, opakování (numerické metody, modelování, lineární mechanika kontinua) 2. Metoda konečných prvků, Metoda konečných diferencí, Metoda hraničních prvků – opakování poznatků 3. Nelineární mechanika a typy nelinearity v mechanice – úvod do problematiky 4. Způsoby řešení nelineárních úloh – Newton-Rhapsonova metoda, Metoda délky oblouku 5. Nelinearity geometrické (velké posuvy, velké deformace) – úvod, ukázky příkladů a jejich možné řešení 6. Nelinearity geometrické (velké posuvy, velké deformace) – numerické řešení 7. Nelinearity materiálové. – úvod, možnosti řešení 8. Nelinearity materiálové. – numerické řešení 9. Nelinearity stavové, kontaktní úlohy.- úvod, možnosti řešení 10. Nelinearity stavové, kontaktní úlohy.- numerické řešení 11. Stabilitní úlohy – lineární a nelineární ztráta stability tvaru, úvod 12. Stabilitní úlohy – numerické řešení 13. Další numerické metody v mechanice kontinua (MKD, MHP, bezsíťové metody) 14. Řešení rozsáhlých problémů (superpočítání)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní