330-0538/01 – Experimentální pružnost (EP)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty oboru Aplikovaná mechanika s různými experimentálními metodami určenými k analýze deformačního (napěťového) chování materiálů, které je vyvolané v součástech vnějším zatížením nebo zbytkovým napětím od technologických procesů výroby atd. Studenti se seznámí s aplikací vybraných metod na konkrétních příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a kruhově polarizované světlo, dočasný dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení, teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic. Tenzometrické snímače. Měření síly, krouticích momentů, hmotnosti, rázové zatížení atd. Metody měření zbytkových napětí a jejich vyhodnocení. Optické metody měření deformace – Digitální korelace obrazu.

Povinná literatura:

[1] Macura, P., Fojtík, F.: Experimentální metody v mechanice. VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-3018-6. [2] Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava [3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8. [4] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989. [5] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [6] Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV Praha 1959. [7] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004. [8] Vlk, M., a kol.: Experimentální mechanika, Brno, 2003 [9] STEFANESCU, D., M.: Handbook of Force Transducers. Springer, 2011, ISBN 978-3-642-18296-9. [10] DALLY, J. W., RILEY, W. F.: Experimental Stress Analysis. Mc. Graw-Hill, New York, 1978. [11] DURELLI, A., et all: Introduction to the theoretical and experimental analysis of stress and strain. Mc. Graw-Hill Book Comp. Inc., 1958.

Doporučená literatura:

[1] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989. [2] Amidror, I. The Theory of the Moiré Phenomenon, Volume I: Periodic Layers. Springer-Verlag London Limited 2009. ISBN: 978-1-84882-180-4 [3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8. [4] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9. [5] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004. [6] DOYLE, J.F.: Modern Experimental Stress Analysis: Completing the solution of partially specified problems. John Wiley & Sons, Ltd 2004, 424p. ISBN 0-470-86156-8. [7] SUTTON, M.A.; ORTEU J.-J.; SCHREIER, H. W. Image Correlation for Shape, Motion and Deformation Measurements. Basic Concepts, Theory and Applications. Springer Science+Business Media, LLC 2009, 321p. ISBN: 978-0-387-78746-6 [8] STEFANESCU, D., M.: Handbook of Force Transducers. Springer, 2011, ISBN 978-3-642-18296-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení příkladů a laboratorních úloh, čtyři protokoly z laboratorních úloh, test. Předmět je zakončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Požadavky na studenta jsou řešeny na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy fotoelasticimetrie. 2. Vyhodnocení napětí v celém objemu modelu – metoda rozdílu smykových napětí. 3. Praktické aplikace fotoelasticimetrických měření. 4. Reflexní fotoelasticimetrie. 5. Prostorová fotoelasticimetrie. 6. Základy tenzometrie, typy tenzometrů a jejich vlastnosti, 7. Způsoby měření odporovými tenzometry, tenzometrické měření a jejich provozní aplikace. 8. Tenzometrické snímače sil, hmotnosti, zrychlení aj. 9. Tenzometrické měření rychlých a rázových dějů. 10. Optické metody měření deformace – Digitální korelace obrazu. 11. Metody vhodné k měření zbytkových napětí. 12. Měření zbytkových napětí - odvrtávací metodu. 13. Metoda křehkých laků, Metoda moiré, Vizioplastická metoda – vyhodnocení v oblasti plastických deformací.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní