330-0540/01 – Únava materiálu II (UMII)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska lomové mechaniky a únavy materiálu. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí se základy lineární elastické a elasticko-plastické lomové mechaniky. Dále se seznámí s únavou materiálu v nízkocyklové a vysokocyklové oblasti.

Povinná literatura:

[1] KUČERA, J.: Úvod do mechaniky lomu I. (Vruby a trhliny, nestabilní lom při statickém zatížení), FS VŠB- Technická universita Ostrava, 2002, p.151, ISBN 80-7078-862-3 [2] KUČERA, J.: Úvod do mechaniky lomu II. (Dvouparamterová lomová mechanika, nestabilní lom při dynamickém zatížení), FS VŠB-Technická universita Ostrava, 2006, p.138. [3] HOLZMANN,M.: Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. (Křehký lom materiálů a konstrukcí). 1. vyd., VUT Brno, 1982. [4] MAITII, Surjya Kumar. Fracture mechanics: fundamentals and applications. Delhi, India: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-09676-9. [5] BORESI, Arthur P. a Richard J. SCHMIDT. Advanced mechanics of materials. 6th ed. New York: John Wiley, c2003. ISBN 0471438812. [6] LEE, Yung-Li. Fatigue testing and analysis: theory and practice. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, c2005. ISBN 978-0-7506-7719-6. [7] BANNANTINE, J.A., COMMER, J.J., HANDROCK, J.L.: Fundamentals of Metal Fatigue Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990 [8] MAITII, Surjya Kumar. Fracture mechanics: fundamentals and applications. Delhi, India: Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-09676-9. [9] HETNARSKI, Richard B. a M. Reza ESLAMI. Thermal stresses: advanced theory and applications. Dordrecht: Springer, c2009. ISBN 978-1-4020-9246-6. [10] BETTEN, Josef. Creep mechanics. 3nd ed. Berlin: Springer, c2008. ISBN 978-3-540-8550-2. [11] Jansen,M., Zuidema,J., Wanhill,R.J.H.: Fracture mechanics. 2 nd ed. Delft,2002, 365 p. ISBN 90-407-2221-8 [12] Anderson,T.L.: Fracture mechanics : fundamentals and applications. 3 rd.ed.Boca Raton:CRC/Taylor&Francis, 2005. 621 p. ISBN 0-8493-1656-1. [13] Broek.D.: Elementary engineering fracture mechanics. 4th rd. Kluwer Academic Pubs., Dordrecht, Netherlands.

Doporučená literatura:

[1] ZEMÁNKOVÁ,J.: Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd., ČVUT Praha, 1981 [2] Dowling,N.E.: Mechanical behavior of materials. Prentice-Hall.INC. New Jersey 1993.,pp.774. ISBN 0-13-026956-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování 3 programů, 2 kontrolní testy, kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky mezních stavů. Základní klasifikace 2. Mezní stavy v pružné a plastické oblasti 3. Iniciátory lomů těles. Konstrukční vruby 4. Lineární lomová mechanika 5. Nelineární lomová mechanika 6. Únava materiálu – úvod, základní poznatky. Experimentální přístupy 7. Únava materiálu – Vysokocyklová únava uniaxiální 8. Únava materiálu – Vysokocyklová únava multiaxiální 9. Únava materiálu – Vysokocyklová únava – experimentální přístupy 10. Únava materiálu – Nízkocyklová únava uniaxiální 11. Únava materiálu – Nízkocyklová únava multiaxiální 12. Únava materiálu – Nízkocyklová únava – experimentální přístupy 13. Numerické postupy při únavě materiálů 14. Návrh součástí a konstrukčních celků v únavě, filozofie designu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní