330-0544/01 – Akustická měření (AM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOF007 doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.
WEI08 Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat základní akustické úlohy a rozpoznat tyto úlohy v problémech inženýrské praxe. 2. Vysvětlit principy metod akustických měření, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody. 3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení. 4. Analyzovat a ocenit získané výsledky akustických měření a numerických simulací, předikovat úpravu v aplikovaných postupech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student se seznámí se základními postupy experimentální akustiky a získané poznatky si prakticky vyzkouší a ověří na měřeních v akustické laboratoři, tj. v polobezdozvukové komoře. Vybrané zákonitosti akustických úloh si student ověří i matematickým simulováním numerickými metodami a odpovídajícími numerickými výpočetními metodami, jako metoda konečných prvků nebo metoda hraničních prvků.

Povinná literatura:

[1] NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. Vyd. 3. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04347-9. [2] Handbook of noise and vibration control [online]. Hoboken: Wiley, 2008 [cit. 2018-01-12]. ISBN 978-0-470-20970-7.

Doporučená literatura:

[1] COCKER, J. M. Handbook of Noise and Vibration Control. USA: John Wiley & Sons. 2007. 1038 s. ISBN 0-4713-9599-4. [2] RANDALL, F. B. Industrial Noise Control and Acoustics. Louisiana: Marcel Dekker, Inc. 2003. 534 s. ISBN 0-8247-0701-1. [3] SMETANA, C. Hluk a vibrace, měření a hodnocení. Praha: Sdělovací technika. 1998. 188 s. ISBN 80-90 1936-2-5. [4] TŮMA, J. Signal Processing, Kapitoly o Zpracování signálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2008. 125 s. [5] NOVÝ, Richard. Hluk a chvění. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1995, 389 s. ISBN 80-010-2246-3. [6] Ravindran, A., Ragsdell, K. M.; Reklaitis, G. V. Engineering Optimization. 2nd ed. Wiley, 2003. [7] Yang, Won-Yong, Cao, Wenwu, Chung, Tae-Sang, Morris, John. Applied Numerical Methods Using MATLAB®. Wiley, 2005. [8] Lyshevski, Sergey E. Engineering and Scientific Computations Using MATLAB®. Wiley, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti vypracují několik technických zpráv, tematicky vázaných na aktuální problematiku měření. Forma a úroveň vypracování zpráv je jedním z hodnocených kritérií pro absolvování předmětu. Ukončení předmětu je provedeno formou kombinované zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části student řeší početní úlohy z oblasti technické akustiky, v ústní části je se studentem po krátké přípravě vedena odborná rozprava na náhodně vybrané téma z vybraného okruhu otázek a nad předloženými technickými zprávami.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do technické akustiky. 2. Lidská fyziologie a související pojmy a veličiny technické akustiky. 3. Frekvenční pásma a decibelové stupnice v akustice – váhové filtry, jejich význam a uplatnění. 4. Základy zpracování a analýzy akustických veličin, přístroje pro záznam a vyhodnocení měření. 5. Měření a zpracování dat v aplikacích B&K – PULSE, tvorba projektu pro merení v prostředí PULSE – LabShop. 6. Měření a vyhodnocování akustických výkonů zdrojů hluku. 7. Měření a vyhodnocování akustické intenzity. 8. Metody snižování hluku, akustické emise. 9. Úvod do ozvučování – elektroakustické měniče, měření a posuzování vlastností elektroakustických řetězců. 10. Úvod do problematiky numerického modelování akustických jevů. 11. Základní pojmy a rozdělení akustických jevů z hlediska simulace, přehled numerických metod. 12. Simulace akustických jevů metodou konečných prvků. 13. Simulace akustických jevů metodou hraničních prvků. 14. Simulace vázaných vibro-akustických jevů: oboustranná úloha.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika NEM K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní