330-0545/01 – Teplotní namáhání, creep a viskoplasticita (TPCV)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními teoretickými a praktickými poznatky z oblasti namáhání materiálu a konstrukčních prvků za zvýšených teplot, při nichž dochází k jevům termoelasticity, tečení materiálu, případně relaxaci napětí. Jsou shrnuty poznatky fyziky kovů, zkoušení materiálu, fenomenologického popisu odezvy materiálu na zatěžování, odhady doby životnosti strojních částí atp.

Povinná literatura:

[1] ČADEK, J. Creep kovových materiálů, Academia Praha, 1984 [2] KLEČKOVÁ, M. Nestacionární teplotní pole a napjatost ve strojních částech,SNTL Praha,1979 [3] KULIŠ, Z. Plasticita a creep, skriptum ČVUT FS Praha, 1986 [4] NETO, E.A. de Souza, PERIČ, D., OWENS, D.R.J. Computational methods for plasticity: theory and applications. Wiley, 2008.

Doporučená literatura:

[1] BARRON, R.F., BARRON, B.R. Design for Thermal Stresses. John Wiley & Sons, Inc., 2012. [2] LEWIS, R.W., NITHIARASU, P., SEETHARAMU, K.N. Fundamentals of the Finite Element Method for Heat and Fluid Flow. John Wiley & Sons Ltd, 2004. [3] CHEN, X., LIU, Y. Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench. CRC Press, 2015, 389p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test znalostí, samostatné řešení zadaného projektu. Kombinovaná zkouška.

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, aktivita.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, materiál a teplota, termomechanika 2. Teplotní namáhání v prutech 3. Sdílení tepla 4. Základní rovnice termoelasticity 5. Teplotní namáhání při víceosé napjatosti 6. Creepové mechanismy, zkoušky creepu a relaxace, vliv rychlosti deformace 7. Sekundární creep, Arrheniův vztah, Sherbyův-Dornův a Larson-Millerův parametr 8. Creepové modely používané v MKP výpočtech 9. Viskoplasticita - model Peirce, Perzyna 10. Viskoplasticita - model EVH, Ananda 11. Pragerův, Besselingův, Armsrtong-Frederickův a Chabocheův model s vlivem teploty 12. Kombinace modelů plasticity a modelu creepu 13. Termomechanická únava 14. Aplikace v aditivních technologiích

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika MPT K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní