330-0550/01 – MKP v mechanice (MKPVM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 5+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zejména: - pochopit základní principy metody konečných prvků jako nástroje pro řešení úloh inženýrské praxe - analyzovat zadaný technický problém a posoudit možnost jeho řešení metodou konečných prvků, zvolit vhodný přístup k řešení (lineární vs. nelinární analýza) - řešit reálné lineární problémy inženýrské praxe se zaměřením na strukturální a tepelné úlohy - schopnost navrhnout a vytvořit vhodný model a interpretovat získané výsledky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače navazujícího studia konstrukčního zaměření s metodou konečných prvků jako s nástrojem pro řešení prakticky orientovaných lineárních úloh technické praxe. Teoretická výuka základních principů metody je doplněna řešením konkrétních inženýrských úloh metodou počítačového modelování.

Povinná literatura:

[1] Kolář, Kratochvíl, Leitner, Ženíšek : Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, SNTL , Praha 1979. [2]Bittnar, Řeřicha : MKP v dynamice konstrukcí, SNTL, Praha 1981. [3] Bittnar, Šejnoha: Numerické metody mechaniky, vyd. ČVUT, Praha 1992.

Doporučená literatura:

[1] RAO, Singiresu S. The finite element method in engineering. Oxford: Pergamon Press, 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: Zpracování a obhajoba programu - MKP analýza zadané strojní součásti. Zkouška písemná a ústní: ověření teoretických znalostí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Aproximační technika metodou vážených reziduí 2) Vážená rezidua pro slabou formulaci 3) Aproximace po částech spojitou funkcí 4) Galerkinova formulace metody konečných prvků 5) Okrajové podmínky 6) Prutový element - diferenciální rovnice, slabá formulace 7) Prutový element - matice hmotnosti, matice tuhosti 8) Prutová konstrukce - lokalizační tabulka, globální matice hmotnosti, globální matice tuhosti 9) Nosníkový element - diferenciální rovnice, slabá formulace 10) Nosníkový element - matice hmotnosti, matice tuhosti 11) Nosníková konstrukce - lokalizační tabulka, globální matice hmotnosti, globální matice tuhosti 12) Inženýrský pohled na MKP - časté aplikace MKP 13) Problematika 2D konečných prvků 14) Problematika 3D konečných prvků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet a zkouška kombinovaná. Podmínky získání zápočtu: - Vypracování a obhajoba projektu Fyzická přítomnost na alespoň 80 % cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet a zkouška kombinovaná. Podmínky získání zápočtu: - Vypracování a obhajoba projektu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270037) Konstrukční inženýrství (S06) Konstrukce strojních dílů a skupin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.