330-0910/01 – Mechanika kontinua (MK)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s teoretickými a aplikačními přístupy řešení úloh obecné mechaniky kontinua (zpracování dat, tvorba modelů, numerické modelování, experimenty). Zaměření je v oblasti multidisciplinárního řešení problematiky tuhých a deformovatelných těles, okrajových a počátečních podmínek, zatížení a materiálového chování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s mechanikou kontinua (teorie, praxe, modelování, experimenty a aplikace). Aplikace jsou zaměřeny na inženýrské interdisciplinární řešení problematiky statiky, dynamiky, kinematiky, dynamiky, matematické teorie pružnosti a plasticity, únavy, nauky o materiálu, kompozitů, napěťově-deformačních stavů a mezních stavů, analytických, numerických a experimentálních přístupů včetně možných nelinearit. Získané znalosti jsou potřebné pro úspěšnou vědeckou práci, výzkum, vývoj a inovace ve strojírenství.

Povinná literatura:

LENERT, J. Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-437-7, 94s. LENERT, J. Mechanika kompozitních materiálů, Ostrava 2002, VŠB – TU Ostrava, I. vydání, ISBN 80-248-0026-8, 80 s. BRDIČKA,M.-SAMEK,L.-SOPKO,B.: Mechanika kontinua, vyd. 2., opr., Praha: Academia, 2000. - 799 s.: il. ISBN 80-200-0772-5 FRYDRÝŠEK, K., KOMPIŠ, V., LENERT, J., DROPPA P. et al. Composite Materials in Theory and Practice, VSB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3239-5, 2013, 187 s. FRYDRÝŠEK, K. Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024838700, 2016, 264s. HEARN,E. J. Mechanics of Materials, Pergamon Press, 1985 BORESI, A.P. SCHMIDT, R.J., SIDEBOTTOM, O.M. Advanced Mechanics of Materials, John Wiley & Sons,Inc., 1993

Doporučená literatura:

FRYDRÝŠEK, K. MARVALOVÁ, B. JÁGROVÁ, J. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024818559, 2008, 124s. FRYDRÝŠEK, K. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024821009, 2009, 126s. TIMOSHENKO, S. P., GOODIER, J. N. Theory of elasticity. New York-Toronto- London: Mc Graw-Hill, 1951, 3.ed.1970. LEIPHOLZ, H. Theory of elasticity. Noordhoff International Publishing Leyden, 1974. ISBN 90 286 0193 7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Příprava zadané problematiky v písemné formě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konkrétně jsou probírány následující problémy:Tenzor napětí a deformace, transformace složek tenzor, hlavní složky tenzoru, stanovení hlavních rovin, invarianty tenzoru napětí a deformace. Mohrova kružnice pro napětí a deformace. Fyzikální rovnice lineární elastomechaniky, ortotropní materiál, izotropní materiál, rovinný stav deformace, rovinný stav napjatosti, energetické principy, práce a potenciální energie, doplňková energie, princip virtuálních prací, okrajové podmínky. Rovnice rovnováhy, podmínky kompatibility, rovnice rovnováhy ve složkách posuvů, řešení prostřednictvím složek posuvů. Některé problémy rovinné a prostorové elastomechaniky. Kroucení tyčí s konstantním kruhovým průřezem, ohyb prizmatických tyčí, středisko smyku, ohybové namáhání desek, kroucení prizmatických tyčí nekruhového průřezu, membránová analogie, funkce napětí, rozložení napětí v rotačně symetrických tělesech, kruhový válec, rotující prstenec, namáhání rotačně symetrických desek, teplotní namáhání. Základy mechaniky komozitních materiálů. Typy materiálu, homogenní, heterogenní, nehomogenní izotropní, anizotropní, ortotropní materiál, materiálová odezva, dělení kompozitních materiálů, lamina, laminát, základní vlastnosti laminy, stupeň anizotropie, elastické chování jednosměrné laminy, závislost napětí a deformace, vztahy mezi elastickými konstantami a fyzikálními konstantami, transformace složek tenzoru napětí a deformace, elastické chování vícesměrných kompozitů, konstituční rovnice vrstvy laminátu, silové a momentové výslednice vrstvy laminátu, symetrický laminát.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.