330-0910/03 – Mechanika kontinua (MK)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGF, FS, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRY72 prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s teoretickými a aplikačními přístupy řešení úloh obecné mechaniky kontinua (zpracování dat, tvorba modelů, numerické modelování, experimenty). Zaměření je v oblasti multidisciplinárního řešení problematiky tuhých a deformovatelných těles, okrajových a počátečních podmínek, zatížení a materiálového chování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s mechanikou kontinua (teorie, praxe, modelování, experimenty a aplikace). Aplikace jsou zaměřeny na inženýrské interdisciplinární řešení problematiky statiky, dynamiky, kinematiky, dynamiky, matematické teorie pružnosti a plasticity, únavy, nauky o materiálu, kompozitů, napěťově-deformačních stavů a mezních stavů, analytických, numerických a experimentálních přístupů včetně možných nelinearit. Získané znalosti jsou potřebné pro úspěšnou vědeckou práci, výzkum, vývoj a inovace ve strojírenství.

Povinná literatura:

LENERT, J. Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-437-7, 94s. LENERT, J. Mechanika kompozitních materiálů, Ostrava 2002, VŠB – TU Ostrava, I. vydání, ISBN 80-248-0026-8, 80 s. BRDIČKA,M.-SAMEK,L.-SOPKO,B.: Mechanika kontinua, vyd. 2., opr., Praha: Academia, 2000. - 799 s.: il. ISBN 80-200-0772-5 FRYDRÝŠEK, K., KOMPIŠ, V., LENERT, J., DROPPA P. et al. Composite Materials in Theory and Practice, VSB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3239-5, 2013, 187 s. FRYDRÝŠEK, K. Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024838700, 2016, 264s. HEARN,E. J. Mechanics of Materials, Pergamon Press, 1985 BORESI, A.P. SCHMIDT, R.J., SIDEBOTTOM, O.M. Advanced Mechanics of Materials, John Wiley & Sons,Inc., 1993

Doporučená literatura:

FRYDRÝŠEK, K. MARVALOVÁ, B. JÁGROVÁ, J. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024818559, 2008, 124s. FRYDRÝŠEK, K. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024821009, 2009, 126s. TIMOSHENKO, S. P., GOODIER, J. N. Theory of elasticity. New York-Toronto- London: Mc Graw-Hill, 1951, 3.ed.1970. LEIPHOLZ, H. Theory of elasticity. Noordhoff International Publishing Leyden, 1974. ISBN 90 286 0193 7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce na zadané téma a její prezentace před zkoušejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, význam, historie a definice kontinua v klasické, relativistické a kvantové mechanice. 2. Souřadné systémy a jejich vzájemné vztahy 3. Prostor, čas, prostoročas, definice deformací (posunutí, poměrné deformace, malé a velké deformace, Eulerův a Lagrangeúv přístup) 4. Definice materiálu (lineární, nelineární, Hookeův zákon aj.) 5. Definice napětí a poměrných deformací, hlavní napětí a hlavní poměrné deformace. 6. Teorie malých deformací (teorie 1. řádu, základní namáhání tahem, tlakem, ohybem a kroucením, prutové konstrukce, nosníky, přímé a křivé rámy, přímé a křivé nosníky a rámy na pružném podkladu) 7. Matematické teorie pružnosti a řešení 2D a 3D úloh statiky, pružnosti a pevnosti, okrajové podmínky, rovnice rovnováhy 8. Desky, skořepiny, rovinné a prostorové úlohy 8. Energetické principy v mechanice 9. Teorie malých deformací (teorie 2. řádu, základní namáhání tahem, tlakem a ohybem, prutové konstrukce, nosníky, přímé a křivé rámy, přímé a křivé nosníky a rámy na pružném podkladu, stabilita tvaru) 10. Kompozity 11, Teorie velkých deformací 12. Elastomery 13. Dynamické úlohy 14. Tepelné úlohy a creep 15. Plasticita, únava materiálu a lomová mechanika 16. Geomechanika a biomechanika 17. Numerické metody 18. Experimentální metody 19. Stochastická a mechanika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní