330-0912/03 – Technická mechanika (TECME)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů. Zláštní důraz je kladen na problematiku kmitání. Pochopení. Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů a rovněž kmitání. Aplikace. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Analýza. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je věnován parametrům determinujícím základní vlastnosti mechanizmů a strojů a jak tyto parametry získat. Rozšiřuje poznatky z kinematiky a dynamiky soustav a jejich matematického modelování.

Povinná literatura:

1. Slavík,J.-Stejskal,V.-Zeman,V.: Základy dynamiky strojů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997, 314 s. 2. Brát,V.-Stejskal,V.-Votipka,F.:Základy dynamiky strojů a konstrukcí, skripta ČVUT, Praha 1979, 214 s. 3. Géraudin M., Rixen D. Mechanical Vibrations. Wiley 1994, p. 411, ISBN 0-471-93927-7 4. Sayer F.P., Bones J.A. Applied Mechanics. Chapman and Hall, 1990, p.340, ISBN 0-412-34140-9 5. Mukhopadhyay,M. Vibrations, Dynamics and Structural Systems, Bulkema A.A., 2000, ISBN 90-5410-728-6, p.521. 6.Taylor,J.R. Classical Mechanics, University Science Books, 2005,ISBN 1-891389-22-X,p.786 7. Thomson, W.T., Dahleh, M.D. : Theory of Vibration with Applications. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1998. ISBN 0-13-651068-X 8. Eshleman, R. L. : Basic Machinery Vibrations. VIPress, Incorporated, Clarendon Hills, Illinois 60514, USA,1999. ISBN 0-9669500-0-3 9. Vinogradov O. : Fundamentals of Kinematics and Dynamics of Machines and Mechanisms. CRC Press Crisfield M. A. - Non-linear finite element analysis of solids and structures. John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, 1997

Doporučená literatura:

SLAVÍK,J., STEJSKAL,V., ZEMAN,V.: Základy dynamiky strojů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1997, ISBN 80-01-01622-6. JULIŠ,K., BREPTA,R.: Mechanika II.díl Dynamika. SNTL, Praha1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaného programu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dostatečné předběžné znalosti obecné mechaniky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Mechanické kmitání. Analytická dynamika diskrétních systémů. Netlumené a tlumené kmitání systémů s n stupni volnosti. Metody řešení problému vlastních čísel, metody přímé integrace. Aplikovaná mechanika: Statika (aplikace statiky, tření), rovinná kinematika hmotných bodů a tuhých těles, mechanismů, vaček, ozubených převodů. Trojrozměrná kinematika hmotných bodů a tuhých těles (rotační teorie, technické problémy). Dynamika soustav hmotných bodů a tuhých těles (vnitřní a vnější síly, moment hybnosti soustavy hmotných bodů k bodu, určení momentu hybnosti tuhého tělesa, kinetická energie a práce). Roboty (kinematická analýza, Lagrangeovy rovnice, dynamika robota).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.