330-0914/01 – Technické kmitání (TECKM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti získají rozšířené teoretické znalosti z oblasti kmitání mechanických systémů. Pochopení. Studenti pochopí základní zákonitosti a vnitřní pravidla kinematického a dynamického chování mechanických systémů při kmitání. Aplikace. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Analýza. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska vzniku a posouzení vibrací. Syntéza Studenti se naučí navrhovat změny a úpravy mechanických systémů s cílem měnit a optimalizovat jejich vlastnosti z hlediska vibrací. Hodnocení Studenti se naučí posuzovat a hodnotit vlastnosti mechanických systémů z hlediska potenciálního výskytu vibrací a též vybírat optimální varianty řešení.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět rozšiřuje poznatky o lineárním kmitání soustav s jedním stupněm volnosti získané v magisterském studiu. Hlavní náplní předmětu je kmitání lineárních soustav s více stupni volnosti, kmitání kontinua a náhodné a nelineární kmitání soustav s jedním stupněm volnosti.

Povinná literatura:

1.Kožešník,J.:Kmitání mechanických soustav, ACADEMIA,Praha 1979,532 s. 2.Timošenko,Š.:Kmitání ve strojnictví,SNTL,Praha 1960, 359 s. 3.Kropáč,O.: Náhodné jevy v mechanických soustavách, SNTL, Praha 1987,403 s. 4.Gérandin,M.-Rixen,D.:Mechanical vibrations, WILEY, New York 1994,ISBN 0-471- 93927-7, 411 p. 5.Thomson,W.T.-Dhlen,M.D.:Theory of VIBRATION with Aplications, Pretice Hall, New Jersey 1998,ISBN 0-13-651068-X,524 p.

Doporučená literatura:

Thomson,W.T.-Dhlen,M.D.:Theory of VIBRATION with Aplications, Pretice Hall, New Jersey 1998,ISBN 0-13-651068-X,524 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování zadaného programu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Dostatečné předběžné znalosti obecné mechaniky a kmitání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Lineární kmitání soustav s více stupni volnosti (volné a vynucené kmitání netlumené soustavy, volné a vynucené kmitání tlumené soustavy, podélné a torzní kmitání, ohybové kmitání, krouživé kmitání hřídelů, kmitání pružně uloženého tělesa). 2. Náhodné kmitání soustav se soustředěnými parametry (statistické charakteristiky náhodných procesů, řešení odezvy lineárních soustav na náhodné buzení. 3. Kmitání nelineárních soustav (volné a vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti, víceharmonické a přechodové kmitání, silně nelineární soustavy, parametrické kmitání). 4. Základy dynamiky kontinua (kmitání strun a lan, podélné kmitání tenkých tyčí, torzní kmitání tyčí kruhového průřezu, ohybové kmity přímých tenkých nosníků, kmitání membrán a tenkých desek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2301) Strojní inženýrství (3901V003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní