330-0925/01 – Teorie plasticity a viskoplasticity (TPaV)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Naučit studenty využívat nejnovější poznatky předmětu s možností tyto poznatky dále rozvíjet a aplikovat ve složitých případech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy teorie plasticity počátečně izotropních materiálů. Matematickými prostředky jsou popisovány jevy spjaté s nevratnými deformacemi v podmínkách normálních, snížených i zvýšených teplot. Předmět se věnuje také zahrnutí vlivu deformační rychlosti na odezvu a problematice velkých deformací.

Povinná literatura:

DUNNE, F, PETRINIC, N. Introduction to Computational Plasticity. Oxford University Press, 2005. 256 p. ISBN: 9780198568261 HALAMA, R., SEDLÁK, J., ŠOFER, M. (2012). Phenomenological Modelling of Cyclic Plasticity, Book chapter in: Numerical Modelling, Peep Miidla (Ed.), InTech, p. 329-354. ISBN: 978-953-51-0219-9 DE SOUZA NETO, E.A., PERIČ, D., OWENS, D.R.J. Computational methods for plasticity: theory and applications. Wiley, 2008.

Doporučená literatura:

OTTOSSEN, N.S., RISTINMAA, M. The Mechanics of Constitutive Modeling, 2005, 745p. KANG, G., KAN, Q. Cyclic Plasticity of Engineering Materials. Wiley, 2017, 538p. ISBN : 9781119180807

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžná kontrola zpracovávaného projektu a průběžné konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

odevzdání seminární práce, rešerše na zvolené téma

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Experimentální metody v oblasti plasticity. 2. Analytické řešení vybraných problémů. Aplikace z praxe. 3. Inkrementální teorie plasticity. 4. Nelineární kinematické pravidlo Armstrong - Fredericka. 5. Nelineární kinematické pravidlo Chaboche. 6. Nelineární izotropní pravidlo zpevnění a jeho kombinace s Chabocheovým či Armstrong-Frederickovým modelem. 7. Pokročilé modely zpevnění v plasticitě (Abdel-Karim-Ohno, Ohno-Wang a další). 8. Distorze plochy plasticity a její modelování. 9. Numerická implementace konstitučních vztahů v plasticitě. Konzistentní tečný operátor. 10. Vliv deformační rychlosti, creep a relaxace u kovů, popis creepové křivky. 11. Základní modely pro popis creepu – jednoosé a víceosé namáhání. 12. Viskoplastické modely – Perzyna, Peirce. 13. Viskoplastické modely – Chaboche, Anand. 14. Numerická implementace konstitučních vztahů ve viskoplasticitě. Konzistentní tečný operátor.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2027/2028 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2026/2027 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2025/2026 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270013) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.