330-2004/01 – Statika (STATM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
MAC0274 Ing. Vojtěch Machalla
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní zákonitosti operací se silami, výslednice sil, rovnováha sil, uvolňování vazeb. Vysvětlit základní principy operací se silami a uvolňování vazeb. Aplikovat tyto postupy na praktické technické problémy. Analyzovat chování soustavy z hlediska přenosu sil. Kategorizovat soustavy sil, soustavy těles z hlediska pohyblivosti a z hlediska přenosu sil. Predikovat vlastnosti mechanické soustavy v závislosti na její struktuře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

1. Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 2. Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 3. e-learningový kurs Statika na http://www.337.vsb.cz/ 4. Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Statics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51241 - 9

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních a práce na projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy statiky, síla, operace se silou. 2. Silové soustavy, jejich klasifikace. Silové soustavy se společným a s různým působištěm, rovinné a prostorové. 3. Ekvivalentní nahrazení - výslednice silové soustavy. Výsledný silový a momentový účinek. 4. Rovnováha silových soustav, rovnice rovnováhy - silové a momentové. 5. Těžiště hmotných útvarů - čar, ploch a těles. 6. Působení sil na tělesa, uložení těles ve vazbách. Typy rovinných a prostorových vazeb. 7. Uvolňování vazeb - jeden ze základních postupů mechaniky. Řešení reakcí v uložení. 8. Nosník, zatížení, výpočet reakcí. Vnitřní statické účinky nosníku. 9. Rovinné rámové konstrukce, zatížení, reakce, vnitřní statické účinky. 10. Soustavy těles, spojení těles vazbami. Zatížení, řešení reakcí a vazbových silových účinků. 11. Prut - zvláštní typ tělesa, uložení a zatížení prutu, přenos osové síly prutu. 12.Prutové soustavy, řešení osových sil, metoda styčníková a metoda průsečná. 13. Pasívní odpory. 14. Praktické aplikace. Otázky ke zkoušce 1. Síla jakožto fyzikální veličina, její charakter. 2. Operace se silami, skládání sil, rozklad síly. 3. Účinky síly - silový a momentový, moment síly, silová dvojice. 4. Silová soustava, klasifikace (rozdělení), úloha ekvivalentního nahrazení (výslednice), úloha rovnováhy. 5. Těžiště hmotných objektů. 6. Papus - Guldinovy věty. 7. Uložení tělesa, vazby. 8. Výpočet reakcí, tři druhy uložení. 9. Nosník, vnitřní statické účinky na přímém nosníku. 10. Rovinné rámové konstrukce, vnitřní statické účinky na lomeném nosníku. 11. Statika soustavy těles, řešení vazbových účinků. 12. Prut, definice prutu, jeho vlastnosti z hlediska přenosu sil. 13. Prutové soustavy. 14. Pasívní odpory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270007) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní