330-3002/01 – Analytické řešení kinematiky a dynamiky mechanismů (KIDYM)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CIE0026 Ing. Jakub Cienciala
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní zákonitosti pohybu mechanismů, vztahy mezi dynamickými veličinami jako jsou hmotnost, zrychlení, síla, hybnost hmoty, impuls síly, energie, práce. Vysvětlit základní principy a metody řešení pohybu mechanismů. Aplikovat tyto postupy na numerické řešení praktických technických problémů. Analyzovat chování mechanismu z hlediska přenosu sil a transformace pohybu. Kategorizovat soustavy těles - mechanismy z hlediska pohyblivosti, z hlediska přenosu sil a z hlediska transformace pohybu. Predikovat vlastnosti mechanické soustavy těles - mechanismu v závislosti na její struktuře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy kinematiky a dynamiky hmotného bodu. Dynamika pohybu tělesa. Dynamika vozidel. Základy teorie mechanismů. Analytické řešení kinematiky mechanismu s konstantním a proměnným převodem. Dynamika mechanismů. Speciální mechanismy vozidel. Základy syntézy mechanismů. Základy kmitání vozidel.

Povinná literatura:

Brát, V., Rosenberg, J., Jác, V. : Kinematika. SNTL, Praha, 1987. Brousil, J., Slavík, J., Zeman, V. : Dynamika. SNTL, Praha, 1989. Vlk, F. : Dynamika motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2003. Vlk, F. : Podvozky motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2003. Vlk, F. : Úlohy z dynamiky motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, DrSc., Nakladatelství a vydavatelství, Mokrohorská 34, Brno, 2001.

Doporučená literatura:

Brát, V. Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných mechanických systému. Academia, Praha, 1981. Juliš, K., Brepta, R. : Mechanika II. díl, dynamika. SNTL, Praha, 1987. Vinogradov, O. : Fundamentals of Kinematics and Dynamics of Machines and Mechanisms. CRC Press, London, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový program, zkouška skládající se z části praktické (příklady) a teoretické.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základy matematiky, základy statiky. Schopnost používat kalkulačku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy kinematiky a dynamiky hmotného bodu, základní veličiny a vztahy mezi nimi. Základy analytické mechaniky, zákony o změně, princip energetické bilance. 2. Základní typy rovinného a prostorového pohybu tělesa. Posuvný a rotační pohyb tělesa, kinematika a dynamika. 3. Obecný rovinný pohyb tělesa, kinematika a dynamika. 4. Dynamika vozidla. Přímá jízda, jízdní odpory, jízdní výkony. 5. Dynamika vozidla. Ppřímá jízda s bržděním. Silové rozbory. 6. Mechanismy - soustavy těles s jedním a více stupni volnosti. Klasifikace mechanismů, strukturální analýza, vazby. 7. Mechanismy s konstantním a proměnným převodem, kinematické a dynamické vlastnosti. 8. Kinematická analýza mechanismů - metody řešení. 9. Dynamická analýza mechanismů, matematické modelování mechanismů. 10. Základy syntézy mechanismů. 11. Mechanické vibrace. Základní zákonitosti volného kmitání. 12. Mechanické vibrace. Vynucené kmitání, vibrace strojních dílů, resonance. 13. Nápravy lichoběžník, tlumič-pružina. 14. Řízení (vazby na velikost rejdu).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2018/2019 zimní