330-3003/01 – Technická pružnost (TEPR)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA20 Dr. Ing. Ludmila Adámková
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z oboru pružnosti těles při návrhu konstrukčních celků. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z oboru pružnosti těles při návrhu konstrukčních celků. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Povinná literatura:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Doporučená literatura:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový program, zkouška skládající se z části praktické (příklady) a teoretické.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/Opakování základních poznatků mechaniky pružného tělesa 2/Smyk nosníku (Žuravského věta), Krut tenkostěnných profilů 3/Lomené nosníky, Slabě zakřivené pruty, Rámy 4/Tenkostěnné nádoby – membránová teorie 5/Tenké desky – rotační, čtvercové 6/Tlustostěnné nádoby 7/Tlustostěnné nádoby složené, nalisované spoje, rotující kotouče 8/Dynamické namáhání (technicky) – tah, ohyb, krut 9/Kmitání nosníků, vlastní frekvence a tvary 10/Mezní stavy (M. S.) – klasifikace mezních stavů, konstrukční vruby 11/M. S. únavy a Lomová Mech. 1 - K_I, Lineární lomovka, Šíření trhlin (Paris) 12/M. S. únavy a Lomová Mech. 2 – výpočet na neomezenou životnost 13/M. S. únavy a Lomová Mech. 3 – časovaná pevnost (S-N) 14/Úvod do experimentální pružnosti (problematika měření a vyhodnocení experimentu, základní metody)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku