330-3004/01 – Modelování v mechanice pružného tělesa I (MODEMPT)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
RYB0077 Ing. David Rybanský
SOT0036 Ing. Martin Šotola
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základní postupy při řešení úloh mechaniky pružného tělesa pomocí metody konečných prvků (MKP). Studenti získají teoretické poznatky MKP, které se naučí aplikovat při řešení vybraných úloh z technické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty základní postupy při řešení úloh mechaniky pružného tělesa pomocí metody konečných prvků (MKP). Studenti získají teoretické poznatky MKP, které se naučí aplikovat při řešení vybraných úloh z technické praxe.

Povinná literatura:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvků, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8

Doporučená literatura:

[1] Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerické metody mechaniky 1, Vydavatelství CVUT, Praha, 1992. [2] Beer, G., Watson, J., O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Engineers. John Wiley & Sons, 1992. ISBN 0-471-92813-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika modelování, analytické a numerické přístupy k řešení problémů 2. Opakování matematiky potřebné pro další studium (vektory, matice, řešení soustav rovnic, transformace) 3. Numerická matematika (interpolace, aproximace, řešení soustav rovnic, chyby). 4. Opakování základních poznatků mechaniky (statika, kinematika, dynamika, pružnost a pevnost) 5. Metoda konečných prvků – základní myšlenky, přímá tuhostní metoda (úvod). 6. Přímá tuhostní metoda (dokončení). 7. Variační formulace úlohy pružnosti – princip minima potenciální energie 8. Obecná formulace MKP – analýza prvků 9. Obecná formulace MKP – analýza konstrukce 10. Typy prvků a jejich použití 11. Stacionární a Nestacionární úlohy řešené pomocí MKP (statické analýzy, stabilita) 12. Stacionární a Nestacionární úlohy řešené pomocí MKP – (modální analýza, transientní analýza) 13. Úvod do nelineárního MKP, Teplotní úlohy v MKP, Kombinované úlohy 14. Praktické připomínky při řešení úloh pomocí MKP

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují programy dle individuálního zadání. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané semestrální práce. Na základě úspěšně složeného zápočtu musí složit ústní zkoušku.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní