330-3005/01 – Vehicles modelling practical (MOVOPR)

Gurantor departmentDepartment of Applied MechanicsCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat dříve nabyté poznatky, získané v předmětech zabývajících se mechanikou jak tuhého tak pružného tělesa, při konstrukci základních částí motorových vozidel. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat dříve nabyté poznatky, získané v předmětech zabývajících se mechanikou jak tuhého tak pružného tělesa, při konstrukci základních částí motorových vozidel. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Compulsory literature:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Recommended literature:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test

E-learning

Other requirements

Lecture attendance, not another request

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 / Repetition of mechanics in vehicle construction (statics, kinematics, dynamics) 2 / Repetition of mechanics in vehicle construction (flexibility, fatigue) 3 / Project solution - assignment 4 / Design of geometry (base) 5 / Design of geometry (completion) 6 / Calculations - vehicle dynamics 7 / Calculations - basic strength analysis 8 / Calculations - modal analysis 9 / Calculations - Twisting of the frame 10 / Calculations - Optimization 11 / Calculations - Other Components 12 / Project solution 13 / Project solution 14 / Surrendering the project

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2022/2023 (N0715A270004) Materials and technologies for the automotive industry TAM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (N0715A270004) Materials and technologies for the automotive industry TAM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0715A270004) Materials and technologies for the automotive industry TAM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N3923) Materials Engineering (3911T034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N3923) Materials Engineering (3911T034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N0715A270004) Materials and technologies for the automotive industry TAM P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (N3923) Materials Engineering (3911T034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (N3923) Materials Engineering (3911T034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (N3923) Materials Engineering (3911T034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter