330-3005/01 – Modelování vozidel praktikum (MOVOPR)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUS76 doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
PAS0031 Ing. Zbyněk Paška, Ph.D.
ROJ71 Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat dříve nabyté poznatky, získané v předmětech zabývajících se mechanikou jak tuhého tak pružného tělesa, při konstrukci základních částí motorových vozidel. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat dříve nabyté poznatky, získané v předmětech zabývajících se mechanikou jak tuhého tak pružného tělesa, při konstrukci základních částí motorových vozidel. Studenti si jednak prohloubí a jednak získají nové poznatky z daného oboru.

Povinná literatura:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Doporučená literatura:

[1] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method (Volume 1 - 3), Butterworth-Heinemann, Oxford 2000, ISBN 0-7506-5049-4 [2] Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvku, VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80 – 7078 – 686 – 8 [3] VLK, František. Automobilová technická příručka. 1. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, xi, 791 s. ISBN 80-238-9681-4. [4] VLK, František. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: F. Vlk, 2003, 432 s. ISBN 80-239-0024-2. [5] VLK, František. Podvozky motorových vozidel. 3. přeprac., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: F. Vlk, 2006, vii, 464 s. ISBN 80-239-6464-x.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový program, zkouška skládající se z části praktické (příklady) a teoretické.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1/ Opakování základů mechaniky v aplikaci na stavbu vozidel (statika, kinematika, dynamika) 2/ Opakování základů mechaniky v aplikaci na stavbu vozidel (pružnost, únava) 3/ Řešení projektu - zadání 4/ Návrh geometrie (základ) 5/ Návrh geometrie (dokončení) 6/ Výpočty - dynamika vozidla 7/ Výpočty - základní pevnostní analýza 8/ Výpočty - modální analýza 9/ Výpočty - kroucení rámu 10/Výpočty - optimalizace 11/Výpočty - další součásti 12/ Řešení projektu 13/ Řešení projektu 14/ Odevzdání projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují programy dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané semestrální práce a musí úspěšně absolvovat zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270004) Materiály a technologie pro automobilový průmysl TAM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní