330-7002/02 – Design Functionality (DesFunc)

Garantující katedraKatedra aplikované mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL22 prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
SOT0036 Ing. Martin Šotola
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní slovní zásobu v anglickém jazyce v oboru. Z tohoto důvodu je uvedena povinná literatura pouze v angličtině a v doporučené literatuře jsou dva učební texty v češtině. Studenti získají představu o celém cyklu vývoje nového produktu. Budou schopni aplikovat nejčastěji používané metody návrhu designu výrobku. Ve cvičeních je cílem studenty naučit používat software ANSYS Discovery Live pro optimalizaci tvaru navrhovaných produktů. Později studenti provedou verifikaci získaného tvaru v SW ANSYS Workbench.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty základní přístupy a metody tvorby designového návrhu, včetně způsobů jeho validace. Výuka probíhá v anglickém jazyce. Studenti získají základní slovní zásobu v oboru.

Povinná literatura:

[1] Roozenburg, N.F.M. and Eekels, J. Product Design: Fundamentals and Methods, Utrecht: Lemma, 1995, 397p. [2] Annemiek van Boeijen and Jaap Daalhuizen. Delft Design Guide. TU Delft, Nederlands, 2010, 176p. [3] Halama, R. a kol. Vlastnosti a zkoušení materiálů, skripta VŠB - TU Ostrava, 2013.

Doporučená literatura:

[1] Marty D. Matlock and Robert A. Morgan. Ecological Engineering Design Restoring and Conserving Ecosystem Services, First ed.: John Wiley & Sons, 2011, 339p. [2] Benjamin S. Blanchard and John E. Blyler. System Engineering Management, Fifth ed. : John Wiley & Sons, 2016, 554p. [3] Halama, R. a kol. Pružnost a pevnost, skripta VŠB - TU Ostrava, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné absolvování testů pro zpětnou vazbu pochopení látky, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

vypracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Proces inovace produktu 2. Základní návrhový cyklus, provozní zatížení a podmínky provozu produktu 3. Vize v designu výrobku 4. Návrhové metody: vytvoření návrhového cíle, výběr a rozhodnutí, vyhodnocení vlastností produktu 5. Plánování, komunikace, reflexe a design 6. Týmová práce a design, základy linkografie, porovnání metod týmové práce 7. Degradační procesy 8. Základy pružnosti a pevnosti 9. Dynamické zatížení 10. Uvažování vlivu teploty v návrhu produktů 11. Nelineární chování materiálu a jeho důsledky pro design 12. Experimentální metody 13. Inženýrské modely pro produktový design 14. Návrhová kritéria pro další degradační procesy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují klauzurní práce, které na konci semestru obhájí.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu studenti odevzdají zadané klauzurní práce a na konci semestru je obhájí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní