337-0001/01 – Dynamika I (DYNI)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Bude doplněno.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Dynamika I se posluchači seznámí se vztahy a zákonitostmi mezi pohybem hmotných útvarů a působícími silami. Předmět je věnován oblastem: - dynamika hmotného bodu - dynamika soustav hmotných bodů - geometrie hmot - dynamika těles - dynamika soustav těles - základy teorie rázu - základy technického kmitání. Předmět rozvíjí a završuje poznatky o pohybu a silovém působení hmotných útvarů a je stěžejním teoreticko-aplikačním předmětem pro strojní obory.

Povinná literatura:

1. Brousil,J.-Slavík,J.-Zeman,V.: Dynamika, Praha SNTL/ALFA , 1989 2. Podešva,J.: Dynamika v příkladech I., ES VŠB, Ostrava 19999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Dynamika hmotného bodu (základní, hlavní, vlastní pohybová rovnice, D´Alembertův princip, věta o změně hybnosti, momentu hybnosti, kinetické energie, zachování mechanické energie). - Základy teorie lineárního kmitání. Volné kmitání soustav s 1° volnosti netlumené a tlumené. - Vynucené kmitání soustav s 1* volnosti . Amplitudová a fázová charakteristika. - Dynamika soustav hmotných bodů (pohybová rovnice, základní věty). - Geometrie hmot (momenty setrvačnosti, poloměr setrvačnosti, redukovaná hmota). - Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa (pohybová rovnice, základní věty). - Doplňkové účinky rotačního pohybu tělesa, rovinný a prostorový případ, výpočet reakcí. - Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa, pohybová rovnice, kinetická energie, výsledné setrvačné účinky, nahrazení tělesa hmotnými body. - Dynamika sférického pohybu tělesa (moment hybnosti, Eulerovy pohybové rovnice, kinetická energie). - Gyroskopický moment. Přibližná teorie gyroskopů. Dynamika obecného prostorového pohybu tělesa, šroubový pohyb. - Dynamika soustav těles (metoda uvolňování, využití vět o pohybu soustav hmotných bodů). - Dynamika mechanismů (kinetostatická řešení, metoda redukce). - Dynamika dvou současných pohybů. Základy teorie rázu. - Základy analytické dynamiky (princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice 2. druhu).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku