337-0001/01 – Dynamics I (DYNI)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.

Teaching methods

Summary

In the module Dynamics I, students will become familiar with basic relations and principles between a movement of mass objects and acting forces. The module deals with following areas: - mass point dynamics - systems of mass points dynamics - mass geometry - dynamics of bodies - dynamics of systems of bodies - basics of impact theory - basics of technical vibrations The module enlarges and completes knowledge concerning movement and force acting of mass objects and it is a fundamental theoretical-applied module for mechanical engineering specializations.

Compulsory literature:

1. Brousil,J.-Slavík,J.-Zeman,V.: Dynamika, Praha SNTL/ALFA , 1989 2. Podešva,J.: Dynamika v příkladech I., ES VŠB, Ostrava 19999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Dynamika hmotného bodu (základní, hlavní, vlastní pohybová rovnice, D´Alembertův princip, věta o změně hybnosti, momentu hybnosti, kinetické energie, zachování mechanické energie). - Základy teorie lineárního kmitání. Volné kmitání soustav s 1° volnosti netlumené a tlumené. - Vynucené kmitání soustav s 1* volnosti . Amplitudová a fázová charakteristika. - Dynamika soustav hmotných bodů (pohybová rovnice, základní věty). - Geometrie hmot (momenty setrvačnosti, poloměr setrvačnosti, redukovaná hmota). - Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa (pohybová rovnice, základní věty). - Doplňkové účinky rotačního pohybu tělesa, rovinný a prostorový případ, výpočet reakcí. - Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa, pohybová rovnice, kinetická energie, výsledné setrvačné účinky, nahrazení tělesa hmotnými body. - Dynamika sférického pohybu tělesa (moment hybnosti, Eulerovy pohybové rovnice, kinetická energie). - Gyroskopický moment. Přibližná teorie gyroskopů. Dynamika obecného prostorového pohybu tělesa, šroubový pohyb. - Dynamika soustav těles (metoda uvolňování, využití vět o pohybu soustav hmotných bodů). - Dynamika mechanismů (kinetostatická řešení, metoda redukce). - Dynamika dvou současných pohybů. Základy teorie rázu. - Základy analytické dynamiky (princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice 2. druhu).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.