337-0001/01 – Dynamics I (DYNI)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 18+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Bude doplněno.

Teaching methods

Summary

In the module Dynamics I, students will become familiar with basic relations and principles between a movement of mass objects and acting forces. The module deals with following areas: - mass point dynamics - systems of mass points dynamics - mass geometry - dynamics of bodies - dynamics of systems of bodies - basics of impact theory - basics of technical vibrations The module enlarges and completes knowledge concerning movement and force acting of mass objects and it is a fundamental theoretical-applied module for mechanical engineering specializations.

Compulsory literature:

1. Brousil,J.-Slavík,J.-Zeman,V.: Dynamika, Praha SNTL/ALFA , 1989 2. Podešva,J.: Dynamika v příkladech I., ES VŠB, Ostrava 19999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Dynamika hmotného bodu (základní, hlavní, vlastní pohybová rovnice, D´Alembertův princip, věta o změně hybnosti, momentu hybnosti, kinetické energie, zachování mechanické energie). - Základy teorie lineárního kmitání. Volné kmitání soustav s 1° volnosti netlumené a tlumené. - Vynucené kmitání soustav s 1* volnosti . Amplitudová a fázová charakteristika. - Dynamika soustav hmotných bodů (pohybová rovnice, základní věty). - Geometrie hmot (momenty setrvačnosti, poloměr setrvačnosti, redukovaná hmota). - Dynamika posuvného a rotačního pohybu tělesa (pohybová rovnice, základní věty). - Doplňkové účinky rotačního pohybu tělesa, rovinný a prostorový případ, výpočet reakcí. - Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa, pohybová rovnice, kinetická energie, výsledné setrvačné účinky, nahrazení tělesa hmotnými body. - Dynamika sférického pohybu tělesa (moment hybnosti, Eulerovy pohybové rovnice, kinetická energie). - Gyroskopický moment. Přibližná teorie gyroskopů. Dynamika obecného prostorového pohybu tělesa, šroubový pohyb. - Dynamika soustav těles (metoda uvolňování, využití vět o pohybu soustav hmotných bodů). - Dynamika mechanismů (kinetostatická řešení, metoda redukce). - Dynamika dvou současných pohybů. Základy teorie rázu. - Základy analytické dynamiky (princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice 2. druhu).

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T999) Mechanical Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner