337-0008/01 – Measurement Methods and Technical Measurement Tools (MPTM)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Kaňák, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Kaňák, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAN05 Ing. Jiří Kaňák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 6+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The module deals with electrical measurement of non-electrical quantities in experimental mechanics. The base provides measurement of vibrations. Further, forces and acoustic quantities are measured. The particular tasks and their consequence are completed so that students would obtain comprehensive knowledge of experimental mechanics in mechanical engineering.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy teorie experimentu Zpracování výsledků měření 2. Základy teorie a realizace měřících metod 3. Měřící metody v dynamice strojů, identifikace soustav Dynamické vyvažování rotorů, pružné ukládání strojů 4. Modální analýza - řešení úloh s použitím analyzátoru Bruel & Kjaer 2032 5. Technická diagnostika Vibrodiagnostika, akustická diagnostika

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.