337-0014/03 – Technical Mechanics (TECME)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits4
Subject guarantorIng. Milada Hlaváčková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
KAN05 Ing. Jiří Kaňák, Ph.D.
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students receive basic infromation of STATICS, KINEMATICS, DYNAMICS. The problematic is explaining having regards to safety of construction, safety with transport, manipulation and so on.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The subject will make students acquainted with the basis of engineering applications and computational methods of mechanics of rigid body and rigid body systems. For pedagogical reasons, statics, kinematics and dynamics is discussed separately. Students train logical engineering thinking. The main aid is to simplify the view on a mechanical system. The concepts of equilibrium during both static state and movement and principles of making free body diagrams of bodies and body systems will become the main elements of this thinking. Very important is to elucidate the basic concepts of engineering mechanics for being able to communicate easily with mechanical engineers in practice.

Compulsory literature:

1. Pytel, A., Kiusalaas, J.: Statics, Brooks/Cole Publishing Company, 1999 2. Riley, W., Sturges, L.: Dynamics, John Wiley and Sons, Inc, 1996

Recommended literature:

1. Pytel, A., Kiusalaas, J.: Statics, Brooks/Cole Publishing Company, 1999

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova 1. Základní pojmy mechaniky, síla, moment síly. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence. 2. Těžiště čar, ploch, těles. Guldinovy - Pappovy věty. 3. Vazby, uložení, uvolňování. Výpočet reakcí, statická určitost a neurčitost. 4. Vnitřní statické účinky nosníků. 5. Statika soustav těles. 6. Prutové soustavy. 7. Pasivní odpory proti pohybu, statika s třením. 8. Kinematické parametry popisující pohyb bodu a tělesa, souřadnicové systémy, rozdělení pohybu z časového hlediska. Křivočarý pohyb bodu. 9. Dynamika bodu, pohybová rovnice, d´Alembertův princip. Práce, výkon, energie, účinnost. 10. Kinematika absolutně tuhého tělesa, posuvný a rotační pohyb. 11. Dynamika posuvného a rotačního pohybu, hmotové momenty setrvačnosti. 12. Analytické vyšetřování mechanismů, mechanismy s konstantním převodem. 13. Dynamické řešení mechanismů, metoda uvolňování, metoda redukce. 14. Kmitání s jedním stupněm volnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Geodesy Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner