337-0015/02 – Basics of Mechanics (ZAKME)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits0
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
HOS025 Ing. Dagmar Hošková
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
LUK055 Ing. Tomáš Lukas
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject acquaints the students with the basic terms, principles and approaches of the mechanics of rigid bodies. It contains two parts - statics and dynamics. Statics acquaints the students with the term force. They learn to carry out the operations with forces. They acquaint with two basic effects of the force - the force and the moment of the force. They learn to solve the problem of the resultant force and the problem of the force equilibrium. They master the basic approaches in investigation of the force application on the rigid bodies via the free-body diagram. They acquaint with the internal forces, stresses the specific class of bodies - beams. They learn to solve the joint forces, transmitted between single bodies, composing the rigid body structure. They acquaint with the problems of friction. They learn to investigate the position of the centre of gravity. In dynamics the students acquaint with the basic quantities of the motion and the relations among them. They acquaint with the term degree of freedom as the basic unit, quantifying the motion of arbitrary subject. They learn to investigate the motion of the particle, the body and the mechanism. They acquaint with the basic relationship between the motion and the forces as its cause. This relationship, 2nd Newtons law - law of the force, they learn to apply to the investigation of the motion of the mass particle, the body and the mechanism. They acquaint with subsequent physical quantities of mechanics and the laws of its variation. They acquaint with the geometry of the mass, with the quantities describing the inertia effects of the mass and with its influence to the motion of the body.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova 1. Základní pojmy mechaniky, síla, moment síly. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence. 2. Těžiště čar, ploch, těles. Guldinovy - Pappovy věty. 3. Vazby, uložení, uvolňování. Výpočet reakcí, statická určitost a neurčitost. 4. Vnitřní statické účinky nosníků. 5. Statika soustav těles. 6. Prutové soustavy. 7. Pasivní odpory proti pohybu, statika s třením. 8. Kinematické parametry popisující pohyb bodu a tělesa, souřadnicové systémy, rozdělení pohybu z časového hlediska. Křivočarý pohyb bodu. 9. Dynamika bodu, pohybová rovnice, d´Alembertův princip. Práce, výkon, energie, účinnost. 10. Kinematika absolutně tuhého tělesa, posuvný a rotační pohyb. 11. Dynamika posuvného a rotačního pohybu, hmotové momenty setrvačnosti. 12. Analytické vyšetřování mechanismů, mechanismy s konstantním převodem. 13. Dynamické řešení mechanismů, metoda uvolňování, metoda redukce. 14. Kmitání s jedním stupněm volnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy (01) Transient Year /bachelor to magister/ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy (01) Transient Year /bachelor to magister/ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T999) Metallurgy (01) Transient Year /bachelor to magister/ P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner