337-0018/01 – Mechanical Computations Using FEM (VYMKP)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+15

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject extends the students abilities to solve the technical problems via computer modelling. The basic tool is the finite element method and appropriate application software (Ansys). The subject is focused to these areas of computer modelling, not covered by other subjects. They are specially : the non-linear problems - geometric non-linearities, contact problems, the problems of temperature dilatation, the heat conduction and convection - the steady-state and the transient analysis, the advanced modelling techniques, the linear buckling, parametric optimisation.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Opakování základních principů modelování metodou konečných prvků. 2. Geometrická nelinearita, podstata, příčiny. Základní metody řešení. 3. Charakteristika nelineární soustavy, zatížení silou, zatížení posunutím. 4. Iterační řešení, konvergence, rozložení zatížení do stoupající sekvence. 5. Kontaktní úlohy, definování kontaktu, související parametry. Status kontaktu. 6. Teplotní roztažnost. 7. Vedení tepla - ustálený stav. 8. Vedení tepla - přechodový děj. 9. Pokročilé techniky modelování geometrie. 10. Lineární kombinace zatěžovacích stavů. 11. Technika submodelingu. 12. Technika rozkladu na substruktury. 13. Řešení ztráty stability tvaru. 14. Parametrická optimalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner