337-0021/01 – Metoda konečných prvků II (MKPII)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Dynamika a MKP 2. Matice hmotnosti 3. Pohybové rovnice pružných systémů 4. Vlastní frekvence a vlastní tvary kmitání 4.1. Metody výpočtu vlastních hodnot 4.2. Ortogonalita a normování vlastních tvarů 4.3. Kondenzační metody v dynamice 5. Vynucené kmitání lineárních soustav 5.1. Řešení odezvy metodou rozvoje do vlastních tvarů 5.1.1. Vlastní tlumené kmitání, počáteční podmínky 5.1.2. Řešení odezvy pomocí Duhamelova integrálu 5.2. Řešení odezvy metodami přímé integrace 6. Lineární stabilita 7. Potenciální úlohy řešené MKP 8. Základy optimalizace

Povinná literatura:

Horyl,P.: MKP - úvodní kapitoly, pomocné texty, VŠB Ostrava 1992 Kolář, Kratochvíl, Leitner, Ženíšek: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí MKP, SNTL Praha 1979 Bittnar, Řeřicha: MKP v dynamice konstrukcí, SNTL Praha 1981 Bittnar, Šejnoha: Numerické metody mechaniky, ČVUT Praha 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku