337-0022/01 – Mechanika konstrukcí (MECON)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Vnitřní statické účinky lomených a kloubových prutů staticky určitých 2. Metoda jednotkových sil (silová metoda) - výpočet posuvů a natočení 3. Metoda jednotkových sil - vnitřní stat. účinky staticky neurčitých konstrukcí, vliv oteplení 4. Staticky neurčité příhradové konstrukce 5. Výpočet rovinných konstrukcí prostorově zatížených 6. Maticové vyjádření silové metody 7. Deformační metoda - konstrukce s neposuvnými styčníky 8. Deformační metoda - konstrukce s patrovým posuvem 9. Příčně zatížené rovinné rámy 10. Maticové vyjádření deformační metody 11. Rozbor zatížení podle normy ČSN 730035: Zatížení staveb.konstrukcí 12. Metodika výpočtu podle normy ČSN 731401: Navrhování ocel. konstr. 13. Vzpěr prutů, únosnost stěn při boulení podle ČSN 731401 14. Únosnost stěn při únavě a únosnost spojů podle ČSN 731401 15. Plastická únosnost podle ČSN 731401

Povinná literatura:

Chobot, Hájek, Novotná : Statika stavebních konstrukcí II a III, SNTL Praha 1983 a 1985 Normy : ČSN 731401: Navrhování ocelových konstrukcí ČSN 730035: Zatížení stavebních konstrukcí

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku