337-0024/01 – Vibration Diagnostics (VIBDI)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantorDr.Ing. Jan BilošSubject version guarantorDr.Ing. Jan Biloš
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL02 Dr.Ing. Jan Biloš
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject deals with vibration diagnostic of rotating machinery. Students will become acquaintant with instrumentation and software used in condition monitoring and with basics of signal processing. The main part of this module is focused on description of the common failures, which can occur on rotating machinery and on their identification from the measured vibration spectra.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technická diagnostika, účel a prostředky 2. Vibrační diagnostika rotačních strojů. Celkové vibrace, způsoby měření, hodnocení dle ČSN ISO. 3. Snímače vibrací: akcelerometry a bezdotykové snímače výchylky – princip, použití a vliv uchycení na charakteristiky (dle ČSN ISO resp. dle API). 4. Frekvenční analýza, FFT, realizace DFT v analyzátoru. Základní chyby a jejich řešení. Nastavení: rozlišení, oken, průměrování, spouště. 5. Diagnostika závad strojů s využitím analýzy spekter a trendů. Základy práce s databázovým programem pro detekci vznikající závady. Provozní vyvažování. 6. Měření vlastních frekvencí částí strojů včetně uložení. 7. Analýza nestability rotoru na kluzných ložiskách. 8. Analýza nestability rotoru s přidíráním. 9. Zviditelnění provozních tvarů kmitu. 10. Monitorování strojů s využitím periodického systému nebo on-line systému.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner