337-0024/01 – Vibrační diagnostika (VIBDI)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuDr.Ing. Jan BilošGarant verze předmětuDr.Ing. Jan Biloš
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL02 Dr.Ing. Jan Biloš
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Tento předmět se zabývá vibrační diagnostikou rotačních strojů. Student se seznámí s přístrojovým a programovým vybavením používaným v provozní diagnostice a se základy zpracování signálů. Stěžejní část předmětu tvoří seznámení se s běžnými typy závad, které se mohou u rotačních strojů vyskytnout, a způsob jejich identifikace z naměřených vibračních spekter.

Povinná literatura:

[1] TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 173 s. [2] RANDAL, R. B. Frequency Analysis, Bruel and Kjaer. 1987. 344 s. [3] FRYML, B.- BORŮVKA, V. Vyvažování rotačních strojů v technické praxi. Praha: SNTL, 1962. 237 s. [4] GASH, R.- PFUTZNER, H. Dynamika rotorů. Praha: SNTL, 1980. 163 s. [5] SKF COND. MONIT. Průvodce vibrační diagnostikou I – III. Praha, 1994. 162 s. [6] SKF COND. MONIT. Analýza vibrací I. Praha, 1996. 104 s. [7] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele datakolektoru Microlog CMVA40. 1994. 60 s. [8] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele programu PRISM4 for Windows. 70 s. [9] BERRY , J. E. Ověřená metoda specifikování poplachových úrovní a frekvencí pro spektrální pásma při použití současných programových systémů prediktivní údržby. Praha: SKF, 1994. 110 s. [10] Sborníky z konferencí DIAGO (1990 - 2000) - vybrané články. 240 s. [11] Vybrané normy ČSN - ISO (10816-1 až 6, 7919-1 až 5, 5348 a další). 80 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická diagnostika, účel a prostředky 2. Vibrační diagnostika rotačních strojů. Celkové vibrace, způsoby měření, hodnocení dle ČSN ISO. 3. Snímače vibrací: akcelerometry a bezdotykové snímače výchylky – princip, použití a vliv uchycení na charakteristiky (dle ČSN ISO resp. dle API). 4. Frekvenční analýza, FFT, realizace DFT v analyzátoru. Základní chyby a jejich řešení. Nastavení: rozlišení, oken, průměrování, spouště. 5. Diagnostika závad strojů s využitím analýzy spekter a trendů. Základy práce s databázovým programem pro detekci vznikající závady. Provozní vyvažování. 6. Měření vlastních frekvencí částí strojů včetně uložení. 7. Analýza nestability rotoru na kluzných ložiskách. 8. Analýza nestability rotoru s přidíráním. 9. Zviditelnění provozních tvarů kmitu. 10. Monitorování strojů s využitím periodického systému nebo on-line systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku