337-0030/03 – Technická mechanika (El.) (TM)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
KAN05 Ing. Jiří Kaňák, Ph.D.
OND30 prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět rozvíjí a završuje poznatky o rovnováze, pohybu a silovém působení hmotných útvarů z hlediska technické praxe. Předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů z matematiky a fyziky na fakultě elektrotechniky a informatiky. Student je klasifikován na základě bodového hodnocení ze cvičení a písemné a ústní části zkoušky.

Povinná literatura:

1. Juliš, K. - Tepřík,O. - Slavík,A.: Statika, Praha SNTL/ALFA, 1987 2. Podešva, J.: Kinematika, ES VŠB - TU, Ostrava 2001 3. Brousil, J. - Slavík, J. - Zeman, V.: Dynamika, Praha SNTL/ALFA, 1989 4. Ondrouch, J. - Šňupárková, J.: Příručka statiky s příklady, ES VŠB, 1986 5. Brát, V.: Příručka kinematiky s příklady, Praha SNTL/ALFA, 1976 6. Podešva, J.: Dynamika v příkladech I, ES VŠB - TU, Ostrava 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Statika: rovinné případy rovnováhy tělesa; vnitřní statické účinky, řešení nosníků a rámových konstrukcí; statika soustav těles; příhradové konstrukce; pasívní odpory. Kinematika: kinematika tělesa; současné pohyby bodů a těles; kinematika mechanismů. Dynamika: dynamika tělesa; dynamika mechanismů; lineární kmitání soustav s 1 stupněm volnosti; lineární kmitání soustav s n stupni volnosti. Otázky z předmětu TECHNICKÁ MECHANIKA FEI Statika 1.Podmínky rovnováhy volného tělesa v rovině. 2.Staticky určité případy nepohyblivého uložení tělesa v rovině, výpočet reakcí. 3.Staticky určité případy pohyblivého uložení tělesa v rovině, výpočet reakcí a přídavných rovnovážných účinků. 4.Vnitřní statické účinky – rovinný případ. 5.Vztahy mezi spojitým zatížením, posouvající silou a ohybovým momentem- Schwedlerova věta. 6.Řešení nosníků zatížených osamělými silami, spojitým zatížením, silovými dvojicemi. 7.Řešení nosníků zatížených kombinovaně. 8.Složení rovinných soustav těles. Určení počtu stupňů volnosti. 9.Řešení reakcí a vnitřních sil u nepohyblivých soustav těles. 10.Řešení reakcí, vnitřních sil a přídavných rovnovážných účinků u mechanismů. 11.Řešení osových sil u příhradových nosníků. 12.Tření smykové za klidu a za pohybu. 13.Tření vláknové. 14.Tuhost lan a řetězů. 15.Tření valivé. 16.Odpor proti pojezdu. Kinematika 1.Kinematika posuvného pohybu tělesa. 2.Kinematika rotačního tělesa. 3.Současné pohyby bodů a těles, Coriolisovo zrychlení. 4.Kinematika mechanismů s konstantními převody. 5.Analytické řešení mechanismů s proměnlivými převody, převodové funkce. Dynamika 1.Dynamika posuvného pohybu tělesa. 2.Dynamika rotačního pohybu tělesa. 3.Dynamika mechanismů. 4.Volné kmitání netlumené soustavy s 1o volnosti. 5.Volné kmitání tlumené soustavy s 1o volnosti. 6.Kmitání za působení několika direkčních sil (řazení pružin). 7.Kmitání tlumené soustavy s 1o volnosti vynucené silou harmonického průběhu. 8.Vynucené kmitání – amplitudová a fázová frekvenční charakteristika. 9.Kmitání kroutivé, ohybové a krouživé soustav s 1o volnosti. 10.Kmitání soustav s no volnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 16  0
                Písemka Písemka 16  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku