337-0301/01 – Technická mechanika I (TMI)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
FER03 Ing. Petr Ferfecki, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I 4. Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah předmětu: Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace. Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úkoly mechaniky a statiky. Základní pojmy včetně maticové formulace. Moment síly k bodu a k ose. Rovnoběžné přeložení síly v rovině. Silová dvojice. 2 Silové soustavy ( dále jen SS), typy SS. Pojem nahrazení, rovnováha a jejich maticové vyjádření. Silová soustava rovinná a prostorová o spol. působišti. 3 Obecná rovinná a prostorová SS, grafické řešení rovnováhy pomocí Culmannovy přímky. 4 Středisko rovnoběžných sil. Pojem těžiště, určení těžiště čar, ploch a těles. 5 Pappus-Guldinovy věty. Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. Složení rovinných soustav těles, princip uvolňování, strukturální vzorec a jeho skladba. 6 Rovnováha rovinných sousta těles ( metoda uvolňování, princip grafického řešení). Trojkloubový nosník – řešení početní a grafické. 7 Statické řešení pohyblivých soustav, rovnováha jednoduchých prostorových soustav těles. 8 Definice vnitřních statických účinků přímého prutu. Schwedlerova věta. 9 Vyšetřování vnitřních statických účinků na nosnících pro základní typyzatížení. 10 Staticky určité lomené nosníky. Příklad. 11 Prutové soustavy, základní pojmy, metody řešení. 12 Rovnováha těles s reálnými vazbami. Smykové a valivé tření. 13 Tření na šroubu, tření čepové, vláknové a odpor tuhosti lan. Stabilita rovnovážnépolohy, bezpečnost proti převržení. 14 Úlohy staticky neurčité. Rezerva. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden 1 Základní informace o způsobu vedení cvičení, zadávání kontrolních testů,programů, podmínky udělení zápočtu.Určení síly v rovině a prostoru, rovnoběžník sil. 2 SS procházející společným bodem v rovině a v prostoru. Řešení výslednice početně a graficky, řešení ekvivalence a rovnováhy. 3 Moment síly k bodu. Obecná rovinná silová soustava řešená početně a graficky 4 Obecná prostorová silová soustava (rovnováha desky na 6-ti prutech). Zadání 1. programu. 5 Těžiště složených křivek, ploch a rotačních těles. 6 Výpočet povrchu a objemu rotačního tělesa homogenního a nehomogenního. 7 Rovinné soustavy těles - metoda uvolňování, řešení reakcí ve vazbách.1. kontrolní test. 8 Rovinné soustavy těles - další typy příkladů. 9 Vnitřní statické účinky přímých nosníků pro spojité a kombinované zatížení. 10 Staticky určité lomené nosíky - řešení vnitřních statických účinků. Zadání 2. programu. 11 Řešení osových sil prutových soustav metodou styčníkovou, Cremonovou ametodou průsečnou. Zadání 3. programu. 12 Pasivní odpory, uvážení vlivu tření smykového, čepového, valivého ve vazbách 2. kontrolní test 13 Pasivní odpory, řešení rovnováhy soustav těles s uvážením pasivních odporů. 14 Náhradní termín pro kontrolní testy, konzultace. Seznam otázek ke zkoušce Č. otázky Znění otázky 1 Základní pojmy, síla, vektorový zápis, sčítání sil, směrové úhly. 2 Moment síly k bodu, k ose, maticový zápis. 3 Silová dvojice, rovnoběžné přeložení síly v rovině. 4 Silová soustava rovinná o spol. působišti, výslednice, nahrazení, rovnováha, maticový zápis. 5 Silová soustava prostorová o spol. působišti, výslednice, nahrazení, rovnováha,maticový zápis. 6 Obecná rovinná silová soustava, výslednice, nahrazení, rovnováha, maticový zápis. 7 Obecná prostorová silová soustava, nahrazení, rovnováha. 8 Soustava rovnoběžných sil. Určení polohy výslednice. 9 Definice těžiště.Těžiště čar, jeho odvození, příklady. 10 Definice těžiště.Těžiště ploch, jeho odvození, příklady. 11 Definice těžiště .Těžiště těles, jeho odvození, příklady. 12 Definice těžiště. Těžiště nehomogenních těles, jeho odvození, příklady. 13 Pappus-Guldinovy věty. Jejich odvození, příklad. 14 Pojem stupně volnosti, typy rovinných a prostorových vazeb. 15 Strukturální vzorec, příklad. Statická určitost soustav těles. 16 Rovnováha rovinných soustav těles - metoda uvolňování, princip graf. řešení. 17 Trojkloubový nosník - řešení početní a grafické. 18 Rovnováha prostorových soustav těles, strukturální vzorec, příklad. 19 Vnitřní statické účinky u přímého prutu. Definice. 20 Typy zatížení nosníků - průběhy vnitřních statických účinků u jednotlivých typů zatížení. 21 Schwedlerova věta, její užití. 22 Staticky určité lomené nosníky. Příklad. 23 Prutové soustavy, základní pojmy, statická určitost, metoda styčníková. 24 Prutové soustavy - metoda průsečná, Cremonova metoda. 25 Pasivní odpory - tření smykové. 26 Pasivní odpory - tření čepové, (čepy axiální, radiální). 27 Pasivní odpory - tření vláknové, tření ve šroubové vazbě. 28 Stabilita tělesa.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.