337-0302/01 – Technická mechanika II (TMII)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
KAR72 Ing. Tomáš Karásek, Ph.D.
OND30 prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu Technická mechanika II se posluchači seznámí se základními vztahy a zákonitostmi pohybu a silového působení mezi tuhými tělesy. Předmět je věnován oblastem: - kinematika a dynamika hmotného bodu, tělesa a soustav těles - základy technického kmitání

Povinná literatura:

1. Brát,V.,Rosenberg,J.,Jáč,V.: Kinemtika SNTL/ALFA, 1987 2. Brousil,J.,Slavík,J.,Zeman,V.: Dynamika, SNTL/ALFA, 1989 3. Brát,V.: Příručka kinematiky s příklady, SNTL/ALFA, 1976 4. Podešva,J.: Dynamika v příkladech I, Ostrava, ES VŠB-TU, 1999

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kinematika bodu. Dynamika hmotného bodu. Dynamika soustav hmotných bodů. Geometrie hmot. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. Kinematika rotačního pohybu tělesa. Dynamika rotačního pohybu. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa. Kinematika a dynamika současných pohybů. Kinematika a dynamika mechanizmů s konstantními převody. Kinematika a dynamika mechanizmů s proměnlivými převody. Volné kmitání s jedním stupněm volnosti. Vynucené kmitání s jedním stupněm volnosti. Elementární teorie rázu. Otázky k ústní zkoušce: 1. Kinematika bodu: křivočarý pohyb, základní pojmy a veličiny. Zvláštní případy pohybu bodu. 2. Dynamika hmotného bodu: základní pohybová rovnice, vlastní pohybová rovnice, d'Alembertův princip. 3. Základní věty dynamiky hmotného bodu, věta o změně hybnosti a momentu hybnosti, věta o změně kinetické energie, věta o zachování mechanické energie. 4. Dynamika soustav hmotných bodů. 5. Geometrie hmot (momenty setrvačnosti, poloměr setrvačnosti, redukovaná hmota, Steinerova věta). 6. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 7. Kinematika rotačního pohybu tělesa. 8. Dynamika rotačního pohybu tělesa. Doplňkové účinky, výpočet reakcí. 9. Kinematika obecného rovinného pohybu tělesa. 10. Dynamika obecného rovinného pohybu. 11. Kinematika a dynamika současných pohybů. 12. Kinematika mechanizmů. 13. Dynamika mechanizmů, metoda uvolňování. 14. Dynamika mechanismů, metoda redukce. 15. Lineární kmitání s jedním stupněm volnosti, volné kmitání netlumené a tlumené. 16. Kmitání vynucené, amplitudová a fázová charakteristika.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.