337-0303/01 – Technická mechanika III (TM3)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Mechanika soustavy hmotných bodů. Mechanika tělesa, kinematické a dynamické aspekty. Teorie současných pohybů. Kinematika a dynamika mechanizmů. Analytická mechanika.

Povinná literatura:

[1] BRÁT, V.- ROSENBERG, J.- JÁČ, V. Kinemtaika. Praha: SNTL/ALFA,1987. 251 s. [2] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA, 1989. 328 s. [3] PODEŠVA,J. Kinematika – soubor přednášek. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. 253 s. [4] PODEŠVA, J. Dynamika v příkladech. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 196 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Dynamika soustav hmotných bodů (pohybová rovnice, základní věty). 2. Kinematika tělesa, typy pohybů. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, pole rychlostí a zrychlení. 3. Analytické řešení obecného rovinného pohybu tělesa. Základní rozklad obecného rovinného pohybu na posuv a rotaci. 4. Dynamika obecného rovinného pohybu tělesa, pohybová rovnice, kinetická energie, setrvačné účinky. 5. Kinematika současných pohybů bodů a těles. Coriolisovo zrychlení, Résalovo úhlové zrychlení. Dynamika relativního pohybu. 6. Sférický pohyb tělesa. Eulerovy úhly, moment hybnosti, Eulerovy pohybové rovnice. Kinetická energie, gyroskopický moment, přibližná teorie gyroskopů. 7. Šroubový pohyb, obecný prostorový pohyb – kinematika a dynamika. 8. Analytické vyšetřování mechanizmů, převodové funkce. Mechanizmy s konstantním a proměnným převodem. 9. Kinematika a dynamika rovinných mechanizmů s proměnným převodem. 10. Dynamika mechanizmů, metoda redukce. 11. Vačkové mechanizmy. 12. Základy teorie rázu. 13. Základy analytické mechaniky. Princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice II. druhu. 14. Syntéza mechanizmů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku