337-0305/01 – Výpočty MKP (VYMKP)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE196 Ing. Jan Grepl, PhD.
MAW007 doc. Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP. Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí. Identifikovat vlastnosti MKP výpočtového modelu na základě zvolených typů prvků a jím příslušných stupňů volnosti uzlů včetně vlivu aplikované symetrie. Odhadnout a charakterizovat míru přesnosti výsledků dosažitelných použitým MKP modelem. Řešit úlohu statické rovnováhy. Řešit quasi-statickou úlohu vedení tepla včetně napětí od teplotní pnutí. Řešit problém vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání. Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Diskretizace oblastí pomocí přímého řešení a pomocí geometrických entit. Statika přímých nosníků a rámů, zjišťování průběhů vnitřních sil a napětí. Jednoduché rovinné a prostorové úlohy. Výpočty vlastních frekvencí a tvarů netlumených systémů. Lineární ztráta stability tvaru u rámů a skořepin. Tepelně-mechanické výpočty.

Povinná literatura:

[1] KOLÁŘ, V.- NĚMEC, I.- KANICKÝ, V. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Praha : Computer Press, 1997. 401 s. [2] KOLÁŘ, V.- KRATOCHVÍL, J.- LEITNER, F.- ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků, Praha: . SNTL, 1979. 544 s. [3] BITTNAR, Z.- ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha: SNTL, 1981. 257 s. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0 Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ [4] Ansys user’s manual. Ansys Inc. Na elektronickém médiu.

Doporučená literatura:

User Guide ANSYS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0304 TECKM Technické kmitání Doporučená
337-0312 STAT Statika Doporučená
337-0313 DYN1 Dynamika I Doporučená
339-0304 MKP1 Metoda konečných prvků 1 Doporučená
339-0314 PP Pružnost a pevnost Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Diskretizace oblastí pomocí přímého řešení a pomocí geometrických entit. Statika přímých nosníků a rámů, zjišťování průběhů vnitřních sil a napětí. Jednoduché rovinné a prostorové úlohy. Výpočty vlastních frekvencí a tvarů netlumených systémů. Řešení odezvy pomocí rozvoje do vlastních tvarů kmitání. Lineární ztráta stability tvaru u rámů a skořepin. Tepelně-mechanické výpočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Písemka Písemka 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.