337-0305/02 – Výpočty MKP (VYMKP)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE196 Ing. Jan Grepl, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP. Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí. Identifikovat vlastnosti MKP výpočtového modelu na základě zvolených typů prvků a jím příslušných stupňů volnosti uzlů včetně vlivu aplikované symetrie. Odhadnout a charakterizovat míru přesnosti výsledků dosažitelných použitým MKP modelem. Řešit úlohu statické rovnováhy. Řešit quasi-statickou úlohu vedení tepla včetně napětí od teplotní pnutí. Řešit problém vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání. Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Diskretizace oblastí pomocí přímého řešení a pomocí geometrických entit. Statika přímých nosníků a rámů, zjišťování průběhů vnitřních sil a napětí. Jednoduché rovinné a prostorové úlohy. Výpočty vlastních frekvencí a tvarů netlumených systémů. Lineární ztráta stability tvaru u rámů a skořepin. Tepelně-mechanické výpočty.

Povinná literatura:

[1] KOLÁŘ, V.- NĚMEC, I.- KANICKÝ, V. FEM Principy a praxe metody konečných prvků. Praha : Computer Press, 1997. 401 s. [2] KOLÁŘ, V.- KRATOCHVÍL, J.- LEITNER, F.- ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků, Praha: . SNTL, 1979. 544 s. [3] BITTNAR, Z.- ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha: SNTL, 1981. 257 s. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719, ISBN 0-471-35605-0 Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ [4] Ansys user’s manual. Ansys Inc. Na elektronickém médiu.

Doporučená literatura:

User Guide ANSYS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0304 TECKM Technické kmitání Doporučená
337-0312 STAT Statika Doporučená
337-0313 DYN1 Dynamika I Doporučená
339-0304 MKP1 Metoda konečných prvků 1 Doporučená
339-0314 PP Pružnost a pevnost Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Diskretizace oblastí pomocí přímého řešení a pomocí geometrických entit. Statika přímých nosníků a rámů, zjišťování průběhů vnitřních sil a napětí. Jednoduché rovinné a prostorové úlohy. Výpočty vlastních frekvencí a tvarů netlumených systémů. Řešení odezvy pomocí rozvoje do vlastních tvarů kmitání. Lineární ztráta stability tvaru u rámů a skořepin. Tepelně-mechanické výpočty.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok