337-0306/01 – Statika a dynamika ocelových konstrukcí (SDOK)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP. Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí. Definovat tvorbu matic tuhosti jednoho prvku. Konstruovat výslednou matici tuhosti celé řešené struktury z matic tuhosti jednotlivých prvků, totéž pro vektor zatížení. Řešit maticovou rovnici pro výpočet vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání. Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky. Klasifikovat důvody nelinearit. Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vnitřní statické účinky spojitých nosníků s vloženými klouby a rámových konstrukcí. Metoda jednotkových sil, výpočet natočení a posuvů staticky určitého nosníkového prvku. Metoda jednotkových sil, užití pro staticky neurčité příhradové konstrukce. Princip MKP, matice tuhosti nosníkového prvku, základní statická rovnice. Matice hmotnosti a výpočty vlastních frekvencí. Metodika výpočtů ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 1401. Rozbor normy ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí.

Povinná literatura:

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s. 2. KUFNER, KUKLÍK. Stavební mechanika 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 2000 3. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998. 290 s.ISBN 80-01-01777-X 4. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. 1989.145 s. 5. KOLÁŘ, V., KRATOCHVÍL, J., LEITNER, F., ŽENÍŠEK, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s. 6. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. 7. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10 Normy. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1999. 103 s.ISBN 80-01-01917-9

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vnitřní statické účinky spojitých nosníků s vloženými klouby a rámových konstrukcí 2. Přetvoření rámového prvku, věta o vzájemnosti prací, princip metody jednotkových sil. 3. Výpočet posuvů a natočení staticky určitých nosníků a rámů, použití tabulek. 4. Výpočet posunutí pro příhradovou konstrukci staticky určitou. Vliv rovnoměrného ohřátí konstrukce. Poznámky ke staticky neurčitým úlohám. 5. Vznik a princip MKP. Aproximační funkce pro tažený-tlačený prvek, odvození matice tuhosti. Funkce tvaru. 6. Matice tuhosti ohýbaného prvku, vektor ekvivalentního uzlového zatížení. Vytváření matic tuhosti a vektoru zatížení celé konstrukce. Základní statická rovnice MKP. 7. Hierarchie rovinných a prostorových prvků. Optimalizace šířky pásu, ukládání matic v paměti počítačů. 8. Matice hmotnosti tahu-tlaku a ohybu. Výpočet vlastních frekvencí. Vlastnosti vlastních tvarů kmitání. 9. Metody výpočtu vlastních frekvencí. Odezva lineárního systému na spojitou budící funkci pomocí rozvoje do vlastních tvarů. 10.Ztráta stability tvaru konstrukcí. Použití MKP pro výpočet kritických sil. 11.Matice "geometrické" tuhosti. Poznámky k nelineárním výpočtům ztráty stability tvaru. 12.Metodika výpočtů ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 1401. 13.Rozbor normy ČSN 73 0035 - zatížení stavebních konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.