337-0307/01 – Vibrační diagnostika (VIBDI)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity4
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude znát, jak se jednotlivé závady strojů projevují ve spektru vibrací, bude schopen tato spektra naměřit, analyzovat a na základě této analýzy bude schopen identifikovat stav stroje a rozpoznat běžné typy závad. V případě zjištění závady bude schopen posoudit závažnost stavu a rozhodnout o dalším vhodném postupu (provoz do plánované odstávky, okamžité odstavení apod.) a o nutných opatřeních (výměna ložiska, vyvážení nebo ustavení stroje apod.). Student bude schopen aplikovat metodu provozního vyvažování v jedné rovině.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Tento předmět se zabývá monitorováním a vibrační diagnostikou rotačních strojů. Student se seznámí s přístrojovým a programovým vybavením používaným v provozním monitorování a diagnostice a se základy zpracování signálů. Stěžejní část předmětu tvoří seznámení se s běžnými typy závad, které se mohou u rotačních strojů vyskytnout a způsoby jejich identifikace z naměřených spekter nebo časových průběhů vibrací.

Povinná literatura:

http://www.337.vsb.cz/materialy/BilosovaVIBDI_skripta.pdf [1] TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 173 s. [2] RANDAL, R. B. Frequency Analysis, Bruel and Kjaer. 1987. 344 s. [3] FRYML, B.- BORŮVKA, V. Vyvažování rotačních strojů v technické praxi. Praha: SNTL, 1962. 237 s. [4] Helebrant, F., Ziegler,J.:Technická diagnostika a spolehlivost II, Vibrodiagnostika, skripta VŠB-TU, Ostrava 2004, ISBN 80-248-0650-9 [5] Vybrané normy ČSN - ISO (10816-1 až 6, 7919-1 až 5, 5348, 13373-1, 13380, 17359, 1940-1,13342

Doporučená literatura:

[1] GASH, R.- PFUTZNER, H. Dynamika rotorů. Praha: SNTL, 1980. 163 s. [2] SKF COND. MONIT. Průvodce vibrační diagnostikou I – III. Praha, 1994. 162 s. [3] SKF COND. MONIT. Analýza vibrací I. Praha, 1996. 104 s. [4] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele datakolektoru Microlog CMVA40. 1994. 60 s. [5] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele programu PRISM4 for Windows. 70 s. [9] BERRY , J. E. Ověřená metoda specifikování poplachových úrovní a frekvencí pro spektrální pásma při použití současných programových systémů prediktivní údržby. Praha: SKF, 1994. 110 s. [11] Sborníky z konferencí DIAGO (1990 - 2006) - vybrané články.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají z každého měření protokol. Jeho správné zpracování svědčí o pochopení principu a způsobu použité metody.

E-learning

http://www.337.vsb.cz/vibracni-diagnostika-120.html

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technická diagnostika, účel a prostředky 2. Vibrační diagnostika rotačních strojů. Celkové vibrace, způsoby měření, hodnocení dle ČSN ISO. 3. Snímače vibrací: akcelerometry a bezdotykové snímače výchylky – princip, použití a vliv uchycení na charakteristiky (dle ČSN ISO resp. dle API). 4. Frekvenční analýza, FFT, realizace DFT v analyzátoru. Základní chyby a jejich řešení. Nastavení: rozlišení, oken, průměrování, spouště. 5. Diagnostika závad strojů s využitím analýzy spekter a trendů. Základy práce s databázovým programem pro detekci vznikající závady. Provozní vyvažování. 6. Měření vlastních frekvencí částí strojů včetně uložení. 7. Diagnostika valivých ložisek a rotoru na kluzných ložiskách. 8. Diagnostika elektromotorů, analýza napájecího proudu. 9. Zviditelnění provozních tvarů kmitu. 10. Monitorování strojů s využitím periodického systému nebo on-line systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 31 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.