337-0310/01 – Technická mechanika (tecme)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR80 prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti získají základní znalosti v oblasti mechaniky, působení sil na hmotné objekty a důsledky tohoto působení. Pochopení. Studenti pochopí zákonitosti působení sil na hmotné objekty, pochopí metody a způsoby vyšetřování důsledků tohoto působení. Aplikace. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Analýza. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska silového působení a následků tohoto působení. syntéza Studenti se naučí kategorizovat problémy, související s mechanikou, navrhovat jejich řešení, formulovat a vyvíjet nástroje k jejich řešení. hodnocení Studenti se naučí zhodnotit charakter technického problému, rozhodovat o jeho řešení, doporučit, vysvětlit a obhajovat své návrhy, predikovat chování mechanického systému po zásahu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy, principy a postupy mechaniky tuhých těles. Má tři části - statiku, kinematiku a dynamiku. Ve statice se studenti seznámí s pojmem síla a naučí se provádět operace se silami. Seznámí se se dvěma základními účinky síly - silovým a momentovým. Naučí se řešit problém výslednice a rovnováhy silové soustavy. Osvojí si základní postupy při vyšetřování působení sil na tělesa metodou uvolňování. Seznámí se s vnitřními účinky sil na specifickou třídu těles - nosníky. Naučí se řešit vazbové síly, přenášející se mezi jednotlivými tělesy, tvořícími soustavu těles. Seznámí se s problematikou pasivních odporů proti pohybu. Konečně se seznámí s pojmem těžiště a se způsobem určování jeho polohy. V dynamice se studenti seznámí se základními veličinami, popisujícími pohyb a se vztahy mezi nimi. Seznámí se s pojmem stupeň volnosti jakožto základní jednotkou, kvantifikující pohyblivost jakéhokoliv objektu. Naučí se vyšetřovat pohyb bodu, tělesa a mechanismu. Seznámí se se základním vztahem mezi pohybem a silami, pohyb způsobujícími. Tento vztah, II. Newtonův zákon - zákon síly, se studenti naučí aplikovat na pohyb hmotného bodu, tělesa a soustavy těles. Seznámí se s dalšími fyzikálními veličinami mechaniky a se zákony o jejich změně. Seznámí se s geometrií hmot, s veličinami, popisujícími rozložení hmoty v prostoru a o vlivu tohoto rozložení na pohyb tělesa.

Povinná literatura:

1. HORYL, Statika a dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1996 2. ONDROUCH, ŠŇUPÁRKOVÁ, Příručka statiky s příklady, skripta VŠB OSTRAVA, 1986 3. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987

Doporučená literatura:

1. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I, FS - ČVUT Praha, 1992 2. Florian, Ondráček, Přikryl: Mechanika těles – Statika, PC-DIR, spol.s.r.o. – Nakladatelství Brno

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkušební testy a individuální programy

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Skládání a rozklad sil, silová soustava o společném působišti sil v rovině, nahrazení a rovnováha. 2. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava, nahrazení a rovnováha. 3. Těžiště čar, ploch a těles, Guldin-Pappovy věty. 4. Rovnováha tělesa. 5. Statické řešení soustav těles. 6. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků. 7. Pasivní odpory v technické praxi. 8. Kinematika a dynamika bodu. 9. Základní věty dynamiky bodu. 10.Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 11.Kinematika a dynamika rotačního pohybu tělesa. 12.Kinematika mechanismů s konstantními převody. 13.Dynamika mechanismů s konstantními převody. 14.Základy teorie technického kmitání. Otázky ke zkoušce: STATIKA 1.Silové soustavy, třídění a nahrazování. 2.Rovnováha silových soustav. 3.Moment síly k bodu,ose,momentová věta. 4.Silové dvojice, operace se silovými dvojicemi. 5.Těžiště čar, ploch a těles. Guldin-Pappovy věty. 6.Stupně volnosti a rovnováha tělesa v rovině. 7.Stupně volnosti rovinné soustavy těles, statická určitost a neurčitost. 8.Statické řešení soustavy těles metodou uvolňování. 9.Řešení vnitřních statických účinků u nosníků. Schwedlerova věta. 10.Pasivní odpory. KINEMATIKA 1.Křivočarý pohyb bodu. 2.Zvláštní případy pohybu bodu. 3.Definice a řešení posuvného pohybu tělesa. 4.Definice a řešení rotačního pohybu tělesa. 5.Kinematika mechanismů s konstantními převody. DYNAMIKA 1.Dynamika hmotného bodu,základní a vlastní pohybová rovnice. 2.Základní věty dynamiky hmotného bodu. 3.Dynamika posuvného pohybu tělesa. 4.Dynamika rotačního pohybu tělesa. 5.Dynamika mechanismů - metoda uvolňování. 6.Dynamika mechanismů - metoda redukce. 7.Volné kmitání netlumené a tlumené. 8.Vynucené kmitání. 9.Amplitudová a fázová charakteristika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku