337-0312/02 – Statika (STAT)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuIng. Milada Hlaváčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
BRZ019 Ing. Pavel Březný
FRA119 Ing. Ondřej František, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
OND30 prof. Ing. Jan Ondrouch, CSc.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
SIK46 Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu STATIKA by studenti měli znát základní postup mechaniky "uvolnění" což předpokládá znalosti základních typů vazeb, sestavení rovnovážných rovnovážných rovnic pro různé typy silových soustav, a zavedení vlivu základních typů pasivních odporů. U rovinného nosníku by měli umět určit průběh vnitřních statických účinků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

1. Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 2. Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 3. e-learningový kurs Statika http://www.337.vsb.cz/statika-114.html

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 2. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 3. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy statiky, síla, operace se silou. 2. Silové soustavy, jejich klasifikace. Silové soustavy se společným a s různým působištěm, rovinné a prostorové. 3. Ekvivalentní nahrazení - výslednice silové soustavy. Výsledný silový a momentový účinek. 4. Rovnováha silových soustav, rovnice rovnováhy - silové a momentové. 5. Těžiště hmotných útvarů - čar, ploch a těles. 6. Působení sil na tělesa, uložení tělesa ve vazbách. Typy vazeb rovinných a prostorových. 7. Uvolňování vazeb - jeden ze základních postupů mechaniky. Řešení reakcí v uložení. 8. Nosník, zatížení, výpočet reakcí. Vnitřní statické účinky nosníku. 9. Rovinné rámové konstrukce, zatížení, reakce, vnitřní statické účinky. 10. Soustavy těles, spojení těles vazbami. Zatížení, řešení reakcí a vazbových silových účinků. 11. Prut - zvláštní typ tělesa, uložení a zatížení prutu, přenos osové síly prutu. 12. Prutové soustavy, řešení osových sil, metoda styčníková a metoda průsečná. 13. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  20
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku