337-0314/01 – Dynamika II (DYN2)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRA119 Ing. Ondřej František, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů. Pochopení. Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů. Aplikace. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Analýza. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět dynamika I. Provádí se stručná rekapitulace kapitol : dynamika hmotného bodu, posuvný a rotační pohyb. Podrobně je probírána kinematika a dynamika obecného rovinného pohybu, jakož i teorie současných pohybů. Kinematika a dynamika prostorových pohybů, sférického a šroubového. Kinematika a dynamika mechanismů se zaměřením na mechanismy s proměnným převodem. Základy analytické mechaniky.

Povinná literatura:

[1] BRÁT, V.- ROSENBERG, J.- JÁČ, V. Kinemtaika. Praha: SNTL/ALFA,1987. 251 s. [2] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA, 1989. 328 s. [3] PODEŠVA,J. Kinematika – soubor přednášek. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. 253 s. [4] PODEŠVA, J. Dynamika v příkladech. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 196 s. http://www.337.vsb.cz/materialy/dynamika_2_prednasky/dynamika_2.htm

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné testy, programy

E-learning

Další požadavky na studenta

ccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy dynamiky - shrnutí obsahu předmětu Dynamika I. 2. Kinematika tělesa, typy pohyb. Posuvný a rotační pohyb. 3. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, pole rychlostí a zrychlení. 4. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení, základní rozklad. 5. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 6. Kinematika současných pohybů bodů a těles. Coriolisovo zrychlení, Résalovo úhlové zrychlení. 7. Sférický pohyb tělesa. Eulerovy úhly, Eulerovu kinematické rovnice, Eulerovy pohybové rovnice. Kinetická energie, gyroskopický moment. 8. Šroubový pohyb, obecný prostorový pohyb, kinematika a dynamika. 9. Mechanismy - úvod, vazby. 10. Kinematika mechanismů, analytické vyšetřování, převodové funkce. 11. Kinematika mechanismů, pólová konstrukce, řešení rozkladem pohybu. 12. Dynamika mechanizmů s proměnným převodem, metoda uvolňování, metoda redukce. 13. Základy analytické mechaniky. Princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice II. druhu. Otázky ke zkoušce. 1. Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d'Alembertův princip. 2. Zákony o změně. 3. Posuvný pohyb, kinematika a dynamika. 4. Rotační pohyb, kinematika a dynamika. 5. Rotační pohyb, prostorová soustava doplňkových účinků, výpočet reakcí. 6. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení kinematiky. 7. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, střed křivosti trajektorie. 8. Obecný rovinný pohyb, řešení kinematiky základním rozkladem. 9. Obecný rovinný pohyb, teorie současných pohybů. 10. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 11. Sférický pohyb, kinematika. 12. Sférický pohyb, dynamika. 13. Šroubový pohyb, kinematika a dynamika. 14. Mechanismy, klasifikace, vazby, typy mechanismů. 15. Mechanismy s konstantním a proměnným převodem, kinematika. 16. Mechanismy, dynamika, metoda uvolňování. 17. Mechanismy, dynamika, metoda redukce. 18. Princip virtuálních prací. 19. Lagrangeovy rovnice 2. druhu. 20. Syntéza mechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 16  0 3
                Písemka Písemka 16  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní