337-0314/02 – Dynamika II (DYN2)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
FRA119 Ing. Ondřej František, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost. Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů. Pochopení. Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů. Aplikace. Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů. Analýza. Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět dynamika I. Provádí se stručná rekapitulace kapitol : dynamika hmotného bodu, posuvný a rotační pohyb. Podrobně je probírána kinematika a dynamika obecného rovinného pohybu, jakož i teorie současných pohybů. Kinematika a dynamika prostorových pohybů, sférického a šroubového. Kinematika a dynamika mechanismů se zaměřením na mechanismy s proměnným převodem. Základy analytické mechaniky.

Povinná literatura:

[1] BRÁT, V.- ROSENBERG, J.- JÁČ, V. Kinemtaika. Praha: SNTL/ALFA,1987. 251 s. [2] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA, 1989. 328 s. [3] PODEŠVA,J. Kinematika – soubor přednášek. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. 253 s. [4] PODEŠVA, J. Dynamika v příkladech. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 196 s. http://www.337.vsb.cz/materialy/dynamika_2_prednasky/dynamika_2.htm

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné testy, programy

E-learning

http://www.337.vsb.cz/materialy/dynamika_2_prednasky/dynamika_2.htm

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy dynamiky - shrnutí obsahu předmětu Dynamika I. 2. Kinematika tělesa, typy pohyb. Posuvný a rotační pohyb. 3. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, pole rychlostí a zrychlení. 4. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení, základní rozklad. 5. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 6. Kinematika současných pohybů bodů a těles. Coriolisovo zrychlení, Résalovo úhlové zrychlení. 7. Sférický pohyb tělesa. Eulerovy úhly, Eulerovu kinematické rovnice, Eulerovy pohybové rovnice. Kinetická energie, gyroskopický moment. 8. Šroubový pohyb, obecný prostorový pohyb, kinematika a dynamika. 9. Mechanismy - úvod, vazby. 10. Kinematika mechanismů, analytické vyšetřování, převodové funkce. 11. Kinematika mechanismů, pólová konstrukce, řešení rozkladem pohybu. 12. Dynamika mechanizmů s proměnným převodem, metoda uvolňování, metoda redukce. 13. Základy analytické mechaniky. Princip virtuálních prací, Lagrangeovy rovnice II. druhu. Otázky ke zkoušce. 1. Dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d'Alembertův princip. 2. Zákony o změně. 3. Posuvný pohyb, kinematika a dynamika. 4. Rotační pohyb, kinematika a dynamika. 5. Rotační pohyb, prostorová soustava doplňkových účinků, výpočet reakcí. 6. Obecný rovinný pohyb, analytické řešení kinematiky. 7. Obecný rovinný pohyb, kinematická geometrie, střed křivosti trajektorie. 8. Obecný rovinný pohyb, řešení kinematiky základním rozkladem. 9. Obecný rovinný pohyb, teorie současných pohybů. 10. Obecný rovinný pohyb, dynamika, pohybová rovnice, kinetická energie. 11. Sférický pohyb, kinematika. 12. Sférický pohyb, dynamika. 13. Šroubový pohyb, kinematika a dynamika. 14. Mechanismy, klasifikace, vazby, typy mechanismů. 15. Mechanismy s konstantním a proměnným převodem, kinematika. 16. Mechanismy, dynamika, metoda uvolňování. 17. Mechanismy, dynamika, metoda redukce. 18. Princip virtuálních prací. 19. Lagrangeovy rovnice 2. druhu. 20. Syntéza mechanismů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok