337-0315/01 – MKP v diplomní práci (MKPDP)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity2
Garant předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Szweda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání rozeznání z pohledu MKP v řešené problematice v rámci své DP. Shromáždění nutných geometrických údajů k řešenému problému. Stanovení okrajových podmínek pro požadované úlohy MKP. Vytvoření výpočetních modelů a numerické řešení MKP úloh. Prezentování výsledků analýz náležitě spracovými výstupy.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět je zaměřen na uplatnění metody konečných prvků (zkr. MKP) k řešení konkrétního inženýrského problému, např. deformačně-napěťová analýza, teplotní analýza, ale i řešení ustálených nebo přechodových dynamických jevů konstrukcí. U studentů se předpokládá základní znalost principů MKP, kterou lze získat absolvováním jednoho z předmětů uvedených v prerekvizitách. K vytvoření numerického modelu a řešení samotné MKP analýzy je obvykle používán program ANSYS, se kterým jsou studenti seznamování v rámci prerekvizit. Předmět je určen diplomantům FS (s vyjímkou oboru Aplikovaná mechanika), kteří v rámci své diplomní práce řeší vybraný inženýrský problém pomocí MKP.

Povinná literatura:

Kolář, V., Němec, I., Kanický, V. FEM principy a praxe metody konečných prvků. Praha, Computer Press 1997. 401 s. ISBN 80-7226-021-9 Bittnar, Z., Řeřicha, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí. Praha, SNTL 1981. 257 s. Horyl, P. Inženýrské základy MKP. Studijní texty. Ostrava 2000. 30 s. (http://www.337.vsb.cz ® Studium ® Studijní materiály) Kolář, V., Kratochvíl, J., Leitner, F., Ženíšek, A. Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných prvků. Praha, SNTL 1979. 544 s. Petruška, J. Počítačové metody v mechanice II. Skripta VUT Brno. (http://www.umt.fme.vutbr.cz ® Skripta ® Počítačová mechanika II) Studnička, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998. 290 s. ISBN 80-01-01777-X

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
337-0306 SDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí Doporučená
337-0309 MKPAN MKP - ANSYS Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Fáze tvorby geometrického modelu v prostředí ANSYS. Vazba geometrického a konečnoprvkového modelu. 2.Volné a mapované síťování – atributy výsledné sítě. „Vytažení“ ploch a objemů včetně konečných prvků. 3.Modelování reálných vazeb, zaručení celistvosti MKP modelu včetně kontroly. Způsob modelování tvarových detailů – submodeling. 4.Zahrnutí nelinearit, anizotropie a teplotních závislostí vstupních veličin do chování MKP modelu. Druhy nelinaerit a způsob jejich zahrnutí do modelu v programu ANSYS. 5.Statická analýza pro více zatěžovacích stavů; volba analýzy pro velká a malá deformační a kinematická posunutí, resp. poměrné deformace. Úlohy linearního a nelineárního vzpěru. 6.Řízení průběhu modální a harmonické analýzy; zahrnutí statického předepnutí. Tlumené a netlumené frekvence. Zobrazení a interpretace výsledků; animace tvarů kmitů. 7.Dynamika mechanizmů přímou integrací pohybových rovnic v systému MKP. Grafy průběhů kinematických veličin, deformací a napětí; animace výsledků. 8.Analýza odezvy na skokové zatížení – řešení přechodového děje. 9.Dokončení rozpracovaných projektů, klasifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 5 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku