337-0316/01 – Základy experimentální mechaniky (ZAKEM)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity4
Garant předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL59 Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
FOJ08 doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.
MAC39 prof. Ing. Pavel Macura, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen se orientovat v oblasti experimentální mechaniky. Bude schopen provádět elektrická měření mechanických veličin - sil, napětí, výchylek, rychlosti a zrychlení kmitání. Bude schopen identifikovat typ úlohy a použít vhodný typ snímače odpovídajícím způsobem. Zvládne základy zpracování měřeného signálu a obsluhu analyzátoru signálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou měření a experimentu. Stěžejními tématy jsou elektrická měření mechanických veličin, analogové a digitální zpracování měřeného signálu, principy tenzometrických měření a fotoelasticimetrie. Studenti se seznámí se základními pojmy a veličinami v experimentální mechanice, s různými typy snímačů a se způsoby měření mechanických veličin.

Povinná literatura:

1. Nový,R.: Hluk a chvění, ES ČVUT Praha 1995 2. Smetana,C - kol.: Hluk a vibrace. Měření a hodnocení.,Sdělovací technika Praha 1998 3. Macura, P.:Experimentální metody v pružnosti a plasticitě, ES VŠB-TU Ostrava 2006 4. Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti, ES VŠB-TU Ostrava 2008

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

V průběhu semestru studenti vypracovávají protokoly z měření. Správné zpracování protokolu je dokladem zvládnutí probírané problematiky.

E-learning

Další požadavky na studenta

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Část mechanika: Seznámení s provozem v laboratoři, bezpečnost práce Úvod do problematiky experimentu, měření a zkoušení Elektrická měření mechanických veličin Snímače mechanického kmitání a jejich cejchování. Přístroje pro měření a analýzu mechanického kmitání Analogové a digitální zpracování měřeného signálu Frekvenční analýza a FFT Volba optimální vzorkovací frekvence, vznik aliazingu, volba váhových oken Část pružnost a pevnost: Úvod do fotoelasticimetrie – základní potřebné znalosti z optiky, polarizace světla, trvalý a dočasný dvojlom, vznik izoklinných a izochromatických čar, konstanta optické citlivosti matereiálu Rovinná fotoelasticimetrie – transmisní polariskop s přímkově a kruhově polarizovaným světlem, konstrukce izostat, vyhodnocení napětí na nezatíženém obvodu modelu, separace hlavních napětí měřením změny tloušťky modelu Základy tenzometrie – typy tenzometrů, elektrické odporové tenzometry, můstková zapojení tenzometrů Vyhodnocení napětí z tenzometrických měření – měření nulovou a výchylkovou metodou, vyhodnocení tenzometrických křížků a tenzometrických růžic

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku