337-0321/01 – Mechanika I (MECHI)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV488 Ing. Michal Kováčik, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní pojmy mechaniky: síla, moment síly a silová dvojice. Shrnout princip výpočtu těžiště čar, ploch a těles. Popsat metodu uvolňování, jako základní princip statiky soustav těles. Rozpoznat jednotlivé typy vazeb v rovině. Identifikovat staticky určité a neurčité úlohy. Nalézt řešení v případě rovinných prutových soustav. Objasnit postup řešení přímých nosníků a pochopit stanovení vnitřních silových účinků. Vypočítat problémy se zahrnutím pasivních odporů. Řešit úlohy kinematiky a dynamiky bodu. Aplikovat D'Alembertův princip na řešení rovinných případů pohybu těles. Odvodit hodnoty momentu setrvačnosti jednoduchých těles. Diskutovat a realizovat metody řešení rovinných soustav těles, výhody a nevýhody. Objasnit základy technického kmitání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Skládání a rozklad sil, silová soustava o společném působišti sil v rovině, nahrazení a rovnováha. 2. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava, nahrazení a rovnováha. 3. Těžiště čar, ploch a těles, Guldin-Pappovy věty. 4. Stupeň volnosti. Základní typy vazeb. Statické řešení soustav těles. 5. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků. 6. Příhradové konstrukce. 7. Pasivní odpory v technické praxi. 8. Kinematika a dynamika bodu, Integrální zákony dynamiky. 9. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 10.Kinematika a dynamika rotačního pohybu tělesa. 11.Dynamika mechanismů s konstantními převody - metoda uvolňování. 12.Dynamika mechanismů s konstantními převody – metoda redukce. 13.Základy teorie technického kmitání. 14. Rezerva

Povinná literatura:

Horyl, P.: Statika a dynamika, VŠB, Ostrava 1988. Podešva, J. : Základy mechaniky, VŠB-TUO, Ostrava 2002. Horyl, P.: Engineering Mechanics, VŠB-TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0801-3

Doporučená literatura:

Juliš, K., Tepřík, O., Slavík, A.: Statika, SNTL/ALFA, Praha 1987. Brát, V., Rosenberg, J., Jáč, V. : Kinematika, SNTL/ALFA, 1987. Brousil, J., Slavík, J., Zeman, V.: Dynamika, SNTL/ALFA, Praha 1989. Valášek,M.,Stejskal,V.,Březina,J.: MECHANIKA A. Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN 978-80-01-02890-2 Valášek,M.,Bauma,V.,Šika,Z.: MECHANIKA B. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-02919-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy mechaniky, síla, moment síly. Silové soustavy, statická rovnováha a ekvivalence.2. Těžiště čar, ploch, těles. Guldin - Pappovy věty.3. Pojem stupně volnosti, základní typy vazeb, metoda uvolňování., Statická určitost a neurčitost, výpočet reakcí.4. Statika soustav těles. 5. Prutové soustavy.6. Vnitřní statické účinky přímých nosníků.7. Pasivní odpory proti pohybu, statika s třením.8. Kinematické parametry popisující pohyb bodu a tělesa, souřadnicové systémy, rozdělení pohybu z časového hlediska.9. Dynamika bodu, pohybová rovnice, d´Alembertův princip. Práce, výkon, energie.10.Kinematika tuhého tělesa, posuvný, rotační a obecný rovinný pohyb.11.Dynamika posuvného a rotačního pohybu, hmotové momenty setrvačnosti.12.Kinematika mechanismů, analytické řešení, mechanismy s konstantním převodem.13.Dynamické řešení mechanismů, metoda uvolňování, metoda redukce.14.Základy technického kmitání.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 31 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  11 3
                Písemka Písemka 40  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3943) Mechatronika (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní