337-0321/01 – Mechanics I (MECHI)

Gurantor departmentDepartment of MechanicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesFS, USPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV488 Ing. Michal Kováčik, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
ZAP60 prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Define basic problems of Mechanics: force, moment of force and couple Outline free body diagram Classsify statically indeterminate problems Finde the solution of plane trusses Solve kinematic and dynamic problems of mass body Define background of technical vibrations

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Skládání a rozklad sil, silová soustava o společném působišti sil v rovině, nahrazení a rovnováha. 2. Moment síly, silové dvojice, obecná rovinná silová soustava, nahrazení a rovnováha. 3. Těžiště čar, ploch a těles, Guldin-Pappovy věty. 4. Stupeň volnosti. Základní typy vazeb. Statické řešení soustav těles. 5. Přímé nosníky, zjištění vnitřních statických účinků. 6. Příhradové konstrukce. 7. Pasivní odpory v technické praxi. 8. Kinematika a dynamika bodu, Integrální zákony dynamiky. 9. Kinematika a dynamika posuvného pohybu tělesa. 10.Kinematika a dynamika rotačního pohybu tělesa. 11.Dynamika mechanismů s konstantními převody - metoda uvolňování. 12.Dynamika mechanismů s konstantními převody – metoda redukce. 13.Základy teorie technického kmitání. 14. Rezerva

Compulsory literature:

Horyl, P.: Engineering Mechanics, VŠB-TUO, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0801-3

Recommended literature:

Pytel, A., Kiusalaas, J.: Statics, Brooks/Cole Publishing Company, 1999 Riley, W., Sturges, L.: Dynamics, John Wiley and Sons, Inc, 1996

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic terms of mechanics: force, moment of force and couple Force systems, equilibrium and equivalence Centre of gravity, lines, areas and volumes Degree of freedom term, basic types of constraints, free body diagram Computation of reactions Statics of plane structures Trusses Internal foces and moments, straight beams Types of friction

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30  20 3
        Examination Examination 70 (70) 31 3
                Written examination Written examination 40  20 3
                Oral Oral examination 30  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2015/2016 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3943) Mechatronics (3906R999) Společné studium oboru Automobilová elektronika, Mechatronické systémy P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2014/2015 Summer
2012/2013 Summer
2011/2012 Summer
2010/2011 Summer