337-0402/01 – Statika (STATM)

Garantující katedraKatedra mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE196 Ing. Jan Grepl, Ph.D.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
KOV488 Ing. Michal Kováčik, Ph.D.
POD10 doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
POR05 doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
SZW73 Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní zákonitosti operací se silami, výslednice sil, rovnováha sil, uvolňování vazeb. Vysvětlit základní principy operací se silami a uvolňování vazeb. Aplikovat tyto postupy na praktické technické problémy. Analyzovat chování soustavy z hlediska přenosu sil. Kategorizovat soustavy sil, soustavy těles z hlediska pohyblivosti a z hlediska přenosu sil. Predikovat vlastnosti mechanické soustavy v závislosti na její struktuře.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Statika se posluchači seznámí se základními zákonitostmi působení sil na tělesa, která jsou v klidu, se základními metodami řešení vazbových a vnitřních sil těles a jejich soustav. Základní pojmy statiky, práce se silou, rovnováha a ekvivalence silových soustav. Rovnováha tělesa a soustavy těles. Metoda uvolňování u soustav těles. Řešení vnitřních statických účinků rovinných nosníků přímých a lomených. Prutové soustavy. Základní případy pasivních odporů. Praktické aplikace.

Povinná literatura:

1. Ondrouch,Šňupárková : Příručka statiky s příklady, skripta VŠB Ostrava, 1986 2. Horyl Petr: Statika a Dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1988 3. e-learningový kurs Statika na http://www.337.vsb.cz/

Doporučená literatura:

1. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987 3. Žiaran Stanislav: Technická mechanika Statika, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1863-7 4. Stejskal, Březina, Knězů : Mechanika I

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy statiky, síla, operace se silou. 2. Silové soustavy, jejich klasifikace. Silové soustavy se společným a s různým působištěm, rovinné a prostorové. 3. Ekvivalentní nahrazení - výslednice silové soustavy. Výsledný silový a momentový účinek. 4. Rovnováha silových soustav, rovnice rovnováhy - silové a momentové. 5. Těžiště hmotných útvarů - čar, ploch a těles. 6. Působení sil na tělesa, uložení těles ve vazbách. Typy rovinných a prostorových vazeb. 7. Uvolňování vazeb - jeden ze základních postupů mechaniky. Řešení reakcí v uložení. 8. Nosník, zatížení, výpočet reakcí. Vnitřní statické účinky nosníku. 9. Rovinné rámové konstrukce, zatížení, reakce, vnitřní statické účinky. 10. Soustavy těles, spojení těles vazbami. Zatížení, řešení reakcí a vazbových silových účinků. 11. Prut - zvláštní typ tělesa, uložení a zatížení prutu, přenos osové síly prutu. 12.Prutové soustavy, řešení osových sil, metoda styčníková a metoda průsečná. 13. Pasívní odpory. 14. Praktické aplikace. Otázky ke zkoušce 1. Síla jakožto fyzikální veličina, její charakter. 2. Operace se silami, skládání sil, rozklad síly. 3. Účinky síly - silový a momentový, moment síly, silová dvojice. 4. Silová soustava, klasifikace (rozdělení), úloha ekvivalentního nahrazení (výslednice), úloha rovnováhy. 5. Těžiště hmotných objektů. 6. Papus - Guldinovy věty. 7. Uložení tělesa, vazby. 8. Výpočet reakcí, tři druhy uložení. 9. Nosník, vnitřní statické účinky na přímém nosníku. 10. Rovinné rámové konstrukce, vnitřní statické účinky na lomeném nosníku. 11. Statika soustavy těles, řešení vazbových účinků. 12. Prut, definice prutu, jeho vlastnosti z hlediska přenosu sil. 13. Prutové soustavy. 14. Pasívní odpory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku